Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastaukset Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaan, ohjelmahakuun, materiaaleihin ja raportointiin liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hakeminen

Koska on hakemusten viimeinen jättöpäivä teemavuoden ohjelmaan?

Viimeistä jättöpäivää ei ole. Hakuaika teemavuoden ohjelmaan on jatkuva.

Kuinka nopeasti saan vastauksen hakemukseeni?

Teemavuoden ohjausryhmän puheenjohtajisto käsittelee hakemuksia kerran kahdessa viikossa, joten tyypillisesti vastauksen saa kahden-kolmen viikon kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Huomaa kuitenkin, että saatamme pyytää tarkennuksia hakemukseen ennen sen käsittelyä. Tällöin käsittelyaika voi olla pidempi.

Kuinka kauan ennen tapahtumaa hakemus tulee lähettää?

Hakemus kannattaa lähettää heti, kun tapahtuman perustiedot, kuten otsikko, ajankohta, toteutustapa ja sisältö pääpiirteittäin ovat selvillä. Tietoja voi täydentää ja tarkentaa ennen tapahtumaa ilmoittamalla niistä teemavuoden viestintäasiantuntijalle osoitteeseen elisa.lautala(at)aka.fi.

Käsittelyajan takia hakemus kannattaa lähettää viimeistään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Mitä aiemmin tapahtuma tai teko on hyväksytty teemavuoden ohjelmaan, sitä nopeammin pääsemme aloittamaan viestintäyhteistyön.

Mitä asioita hakemukseen pyydetään yleensä tarkentamaan?

Yleisimmin täsmennettävät asiat liittyvät siihen, miten tapahtuma tai teko sopii teemavuoden tavoitteisiin, eli esimerkiksi se, miten tutkittu tieto ja luotettavat tietolähteet näkyvät tapahtuman tai teon toteutuksessa tai miten se edistää tutkitun tiedon tunnettuutta ja tukee teemavuoden tavoitteita. Kannattaa siis ilmaista nämä asiat hakemuksessa selkeästi.

Ohjelma ja tapahtumakalenteri

Mitä tarkoitetaan teemavuoden tapahtumilla ja teoilla?

Tapahtumat ja teot voivat esimerkiksi olla verkossa tai paikan päällä toteutettavia, tutkitun tiedon tunnettuutta lisääviä:

  • seminaareja, konferensseja, webinaareja, luentoja, keskusteluja, luento- ja keskustelusarjoja
  • kampanjoita, tempauksia
  • blogeja, videosarjoja, podcasteja
  • tiedekasvatustunteja, tiedeleirejä, virtuaalisia työpajoja tai tutkijavierailuja kouluryhmille
  • näyttelyitä, teoksia, visualisointeja
  • lehtiä, julkaisuja, uutiskirjeitä
  • sometilejä tai -kampanjoita.

Näiden lisäksi olemme kiinnostuneita erilaisista uusista avauksista.

Voiko ohjelmaan hakea useammalla tapahtumalla tai teolla?

Kyllä voi. Tapahtumien ja tekojen määrää per toimija ei ole rajoitettu. Mukaan voi hakea useammalla tapahtumalla ja teolla, jotka täyttävät teemavuoden ohjelmalle asetetut kriteerit. Tapahtumat ja teot haetaan erikseen mukaan, ellei kyse ole tapahtumasarjasta, esimerkiksi webinaarisarjasta.

Pitääkö jokainen luento tai webinaari ilmoittaa ohjelmaan erikseen?

Tapahtumat ja teot haetaan erikseen mukaan teemavuoden ohjelmaan. Jos kyseessä on luento- tai webinaarisarja tai vastaava, voi sen ilmoittaa teemavuoden ohjelmaan kokonaisuutena yhdellä hakemuksella.

Miten ilmoitan monikielisen tapahtuman teemavuoden ohjelmaan?

Suomen, ruotsin ja englannin osalta voit joko täyttää hakemuksen kaikilla kielillä erikseen tai täyttää lomakkeen kertaalleen ja antaa lomakkeeseen otsikon sekä lyhyen kuvauksen tapahtumasta ja teosta kaikilla kielillä. Muihin kohtiin voit vastata vain yhdellä kielellä.

Teemavuoden logot ja muut materiaalit

Voinko laittaa teemavuoden logon verkkosivuillemme?

Tapahtumia ja tekoja järjestävät yhteistyökumppanit sitoutuvat hakuvaiheessa käyttämään logoa teemavuoden ohjelmaan hyväksytyn tapahtumansa tai tekonsa viestinnässä. Yhteistyökumppanit eivät voi käyttää teemavuoden logoa muiden tapahtumiensa tai tekojensa viestinnässä tai niin sanotussa yleisessä viestinnässään.

Teemavuoden järjestäjätahot, eli opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja heidän luottamuselintensä jäsenet sekä teemavuoden verkoston jäsenet käyttävät logoa myös muussa viestinnässään.

Mistä löydän teemavuoden logot?

Tapahtumien ja tekojen järjestäjät saavat linkit teemavuoden materiaalipankkeihin sähköpostitse samalla, kun heidän tapahtumansa tai tekonsa hyväksytään mukaan teemavuoden ohjelmaan. Verkoston jäsenet ovat saaneet linkit verkostotapaamisten materiaalien mukana. Lisäksi linkit löytyvät verkostolle ja yhteistyökumppaneille noin kahden kuukauden välein lähetetyistä uutiskirjeistä.

Jos et löydä linkkiä, voit pyytää sen teemavuoden viestintäasiantuntijalta osoitteesta: elisa.lautala(at)aka.fi.

Onko teemavuoden logo saatavilla ruotsiksi ja englanniksi?

Kyllä on. Tapahtumien ja tekojen järjestäjät saavat linkit teemavuoden materiaalipankkeihin sähköpostitse samalla, kun heidän hyväksytään mukaan teemavuoden ohjelmaan. Verkoston jäsenet ovat saaneet linkit verkostotapaamisten materiaalien mukana. Lisäksi linkit löytyvät verkostolle ja yhteistyökumppaneille noin kahden kuukauden välein lähetetyistä uutiskirjeistä.

Jos et löydä linkkejä, voit pyytää ne teemavuoden viestintäasiantuntijalta osoitteesta elisa.lautala(at)aka.fi.

Mitä muita visuaalisia materiaaleja teemavuodesta on?

Materiaalipankissamme on tällä hetkellä mm. teemavuoden ilmeen mukaiset etäkokoustaustat, PowerPoint -pohjat, lyhyt visuaalinen esittelydiasetti sekä printattava juliste ja mainos. Materiaalipankkimme täydentyy vielä ja kaikki materiaalit ovat käytettävissä teemavuoden ohjelmaan hyväksyttyjen tapahtumien ja tekojen viestinnässä.

Raportointi

Mitä teemavuoden tapahtumista ja teoista raportoidaan?

Teemavuoden raportointilomakkeessa kysytään tapahtumanne tai tekonne toteutukseen, onnistumiseen, tavoittavuuteen, näkyvyyteen, osallistavuuteen, jatkuvuuteen ja saamaanne palautteeseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi pyydämme palautetta teemavuoteen osallistumisesta sekä kehitysehdotuksia.

Valtaosa raportointilomakkeen kysymyksistä on monivalintakysymyksiä ja avoimiin kysymyksiin toivomme lyhyitä vastauksia.

Mistä löydän raportointilomakkeen?

Olette saaneet linkin raportointilomakkeeseen joko hyväksymiskirjeessä teemavuoden ohjelmaan tai erillisenä sähköpostina. Lisäksi linkki on yhteistyökumppaneille noin kahden kuukauden välein lähetetyssä uutiskirjeessä.

Jos et löydä linkkiä, voit pyytää sen teemavuoden viestintäasiantuntijalta osoitteesta elisa.lautala(at)aka.fi.

Milloin raportointi tehdään?

Toivomme raportointia mahdollisimman pian tapahtumanne tai tekonne päätyttyä ja koko vuoden kestävien tekojen osalta joulukuun 2021 aikana tai viimeistään 10.1.2022 mennessä.

Lisätiedot

Teemavuoden ohjelman tavoitteet ja kriteerit

Teemavuoden järjestäjät, verkosto ja yhteistyökumppanit

Teemavuoden sihteeristö