Yhdessä kohti osaajien Suomea – oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta

Metropolia Ammattikorkeakoulu
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee osaajia. Ratkaisuksi tähän kansalliseen haasteeseen maahanmuuton vastuukorkeakoulut yhteistyöverkostoineen ovat kehittäneet uusia jatkuvan oppimisen toimintamalleja. Yhdessä työskennellen turvaamme Suomen kasvua, hyvinvointia ja innovaatiokykyä sekä tuemme kaikkia yhteiskuntamme osaajia löytämään omat koulutus- ja urapolkunsa.

Tässä teoksessa esitellään vuonna 2016 käynnistynyttä maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa (SIMHE – Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) tuoden esiin laajan toimijaverkon näkökulmia, kokemuksia ja tutkittua tietoa yhdistämällä ne laaja-alaisesti aikaisempaan tutkittuun tietoon maahanmuuttajien koulutus- ja työelämäsiirtymistä, suomen kielen oppimisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ohjauksesta ja verkostossa tuotetuista palvelurakenteista. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman toiminnan tavoitteena on ollut kehittää, tutkia ja levittää malleja, jotka tukevat korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien korkeakoulutukseen pääsyä ja Suomeen työllistymistä.

Teos kokoaa yhteen strategiakauden 2017–2020 oivallukset, parhaat käytännöt ja tunnistetut kehitystarpeet. Toimintaa tarkastellaan niin maahanmuuton vastuukorkeakoulujen, eri hankkeiden kuin monitoimijaisen yhteistyöverkoston näkökulmasta. SIMHE-ohjausta ja muita palveluja hyödyntäneet kansainväliset osaajat kertovat myös opiskelemisesta ja uran rakentamisesta Suomessa. Teos tarjoaa näin laaja-alaisen katsauksen SIMHE-toimintaan, toimintaan kytkeytyvään tutkittuun tietoon ja toimii siten hyvänä apuna palveluiden käynnistämisessä ja kehittämisessä tulevaisuudessa.

Lue lisää