Valtakunnallinen varhaiskasvatuspäivä

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
18.3.2021
, Koko Suomi
  • suomi
  • paikan päällä
  • Lapset

Tutkimisen, monilukutaitoa vahvistavan toiminnan ja kirjallisuuden sekä ääneen lukemisen tulee olla osa lasten jokaista varhaiskasvatuspäivää. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) suositteli varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista koskevassa arvioinnissaan (2019) kiinnittämään huomiota aiempaa enemmän rikkaan kielellisen ympäristön päivittäiseen tarjoamiseen kaikille lapsille sekä konkretisoimaan aiempaa selkeämmin, mitä tutkimiseen kannustava toiminta sekä monilukutaitoa vahvistava toiminta tarkoittaa käytännössä.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto vastasi tähän tarjoamalla Nyt on monilukutaidon aika -artikkelijulkaisun, jossa neljä suomalaista tutkijaa esittää näkemyksiään tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivän teemasta.

Varhaiskasvatuspäivää vietetään päiväkodeissa.

Lue lisää