Tutkitusti.

Allegra Lab Helsinki Ry
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Tutkitusti on uudenlainen tapa jakaa tutkittua tietoa. Se toimii verkossa vaikuttavien yleistajuisten tiedejulkaisijoiden yhteisenä, näkyvänä ja tunnistettavana kanavana, joka nostaa julkaisujen sisältöjä esiin ajankohtaisissa yhteyksissä ja somessa.

Tutkitusti-hanke on vuonna 2016 käynnistetty uudenlainen tutkitun tiedon jakokonsepti, joka toimii sekä Tutkitusti.fi-tiedemediaportaalissa että verkostona. Tutkitusti-hankkeen toiminta pohjaa kahteen osa-alueeseen. Yhtäällä Tutkitusti on monimediainen toimija, joka lisää sen yhteistyömedioiden näkyvyyttä muun muassa teemapaketein ja tapahtumin. Toisaalta Tutkitusti on yhteistyöverkosto, joka järjestää sen osallistujamedioille koulutusta, hakee yhteisrahoitusta sekä vaikuttaa yleistajuisen julkaisemisen yhteiskunnallisen näkyvyyden kasvuun.

Hanke on rohkea avaus luoda uudenlainen sillanrakentaja tutkimuksen sekä suuren yleisön välille. Samalla se edesauttaa yleistajuisen tiedemediakentän ammattimaistumista: käytännön työn toteuttavat toimijat, joilla on siihen soveltuva osaaminen ja kokemus tarjoten samalla yleistajuiseen tiedetoimittamiseen osallistuville tutkijoille mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviinsä eli sisällön tieteellisen tason varmistamiseen ja vuorovaikutukseen niin yhteiskunnan kuin tutkijakentän kanssa.

Mukana ovat: Politiikasta, AntroBlogi, Ilmiö: sosiologinen media kaikille, Katsomukset, Areiopagi, Versus, Perheyhteiskunta, Khelidon, Kalmistopiiri, Etiikka, Liikkeessä yli rajojen, Kummastus.

Lue lisää