Tutkitusti myyntitunteista

Tampereen ammattikorkeakoulu / Myynnin tutkimusryhmä
1.9.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Tutkitusti myyntitunteista -teko nostaa tutkimustiedon pohjalta esille myynnillisyyden ja tunteet yrityselämässä. Tunteet vaikuttavat jokaisen työhyvinvointiin ja isossa kuvassa hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Lisäksi Suomen elinkeinoelämä tarvitsee menestyäkseen ammattilaisia, jotka ovat koulutus- ja kokemustaustoistaan sekä työnimikkeistään riippumatta myynnillisesti orientoituneita.

Yhtäältä myynnillisyyden omaksuminen osaksi omaa työnkuvaa herättää itsessä tunteita. Toisaalta myynnilliset tilanteet herättävät tunteita itsessä, kollegoissa ja asiakkaissa. Kaikissa näissä tapauksissa tunteet voivat vaikuttaa sekä omaan että muiden tunteisiin ja toimintaan.

Myynnillinen toiminta edellyttääkin tunnetaitoja myyntijohtajasta myyjään, jotta myynnilliset tilanteet etenevät onnistuneesti. Tutkitusti myyntitunteista –teko toteutetaan syyskaudella 2021 ja se koostuu kolmesta pod castista, kahdesta webinaarista sekä verkkojulkaisusta, joka kokoaa kaikkien teon puitteissa toteutettujen aktiviteettien teemat yhteen. Tavoitteena on tuoda myynti esille myös nuoria aikuisia kiinnostavana ammatillisina valintana tai uravaihtoehtona alanvaihtoa suunnitteleville ammattilaisille. ​

Lue lisää