Tutkimuslaitosten infrastruktuurit 2021

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
22.3.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Tutkimusinfrastruktuurit ovat välineiden ja laitteistojen kokonaisuuksia, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkitun tiedon tuottamisen. Tutkimuslaitosten omistamilla ja operoimilla tutkimusinfrastruktuureilla mm. tuotetaan tietoa uusien teknisten innovaatioiden pohjaksi ja terveytemme edistämiseksi, kartoitetaan luonnonvarojamme sekä seurataan ympäristön tilaa.

Tieto tutkimusinfrastruktuureista on kuitenkin hajallaan. Kokoamalla yhteen tiedot tutkimuslaitosten tutkimusinfrastruktuureista haluamme edistää niiden monipuolista hyödyntämistä ja kehittää yhteistyötä tutkimusinfrastruktuurien välillä. Se on tärkeää niiden toiminnan tehostamiseksi ja niillä tuotettavan tiedon vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tutkimuslaitosten tutkimusinfrastruktuurit 2021 -raportin viestinnässä pyrimme lisäämään ymmärrystä siitä, että tutkittu tieto ei synny itsestään, vaan tarvitaan paitsi tutkijoita myös välineitä. Tutkimusinfrastruktuurit ovat tärkeitä luotettavan ja tutkitun tiedon tuottamisen välineitä.

Raportti on tarkoitettu keskustelunavaukseksi, joka antaa kuvan tutkimuslaitosten omistamien ja operoimien tutkimusinfrastruktuurien moninaisuudesta ja edistää niiden löydettävyyttä.

Lue lisää