Turvallisuus muutoksessa -podcast

Lapin ammattikorkeakoulu
1.3.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Olemme joutuneet kuluneen vuoden aikana huolehtimaan erityisesti terveysturvallisuudesta. Turvallisuuden sisällöt ovat muodostuneet keskeisiksi toimintaamme ja arkeamme jäsentäviksi seikoiksi. Kansalaiset ja päätöksentekijät tarvitsevat yhä enemmän tietoa siitä mitä turvallisuus tarkoittaa ja miten se on osana hyvinvointiamme.

Turvallisuus muutoksessa on podcast-sarja, jossa valotetaan turvallisuutta tutkimuksen syvyydellä. Sarjassa avataan turvallisuutta sivuavaa tutkimusta ja sovelluksia aina digitaalisesta maailmasta perinteisempään valtion turvallisuuteen.

Lue lisää