tulevaisuudenkuntoutus.fi -verkkosivusto

Jyväaskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu
22.9.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

tulevaisuudenkuntoutus.fi on vuorovaikutteinen verkkosivusto, jonka tavoitteena on jakaa kuntoutuksen tutkimustietoa ja ennen kaikkea koota kuntoutuksen tutkijoita yhteen. Sivustolla on vinkkejä niin tutkimuksen tekemiseen kuin raportointiin liittyen sekä tietoa tutkitun tiedon laadun ja käytettävyyden arvioinnista. Lisäksi sivustolle on koottu tietoa kuntoutumista edistävistä hyvistä käytänteistä sekä tietoa päätöksenteon tueksi. Aineistonkeruu on kohdistunut korkeakouluihin (yliopistot, ammattikorkeakoulut) ja tutkimuslaitoksiin tutkimuksen toteuttajina, sekä lisäksi kuntoutuksen palveluntarjoajiin ja käyttäjiin.

Verkkosivuston käyttäjä voi tuoda sivustolla esille uusia ja ajankohtaisia tutkimuksia, artikkeleita ja webinaareja ym. tapahtumia. Sivustolla voi myös osallistua keskusteluun.

Lue lisää