Tietopohjaisen politiikan ristiveto -webinaari

Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi ja Kaupunkitutkimusinistituutti Urbaria (Helsingin yliopisto)
26.5.2021 17:00
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Tietopohjainen politiikka on kaunis käsite. Kukapa ei haluaisi, että päätökset pohjaavat tietoon ja faktoihin. Todellisuudessa päätöksenteko ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, että vain katsotaan, mitä tutkitun tiedon perusteella kannattaa tehdä. Päättäjät ja poliitikot joutuvat tasapainoilemaan monien vaihtoehtojen välillä: Missä suhteessa painotetaan tutkittua tietoa, muita tiedon lajeja, arvoja vai puolueen tavoitteita? Tarkastellaanko asiaa lyhyellä vai pitkällä aikavälillä? Missä määrin huomioidaan kunta-, valtio-, EU-tason tai globaalit näkökulmat?

Kuinka päättäjät luovivat näiden kaikkien vaihtoehtojen välillä? Miten syntyvät mahdollisimman viisaat päätökset? Tätä pohditaan webinaarissa 26.5. klo 17–18.30. Aiheesta ovat keskustelemassa alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä, Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, yliopistonlehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta, professori Janne I. Hukkinen Helsingin yliopistosta sekä tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.

Tilaisuus streemataan Tiedekulmasta, ja sen järjestävät Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria ja Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi. Tervetuloa kuulolle!

Lue lisää