Tieteen termipankki

Tieteen termipankki
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Tieteen termipankki tarjoaa avoimessa verkkopalvelussaan tietoa eri tieteenalojen erikoissanastosta ja termien käännösvastineista. Lisäksi se tarjoaa tietoa tieteen käsitteistä ja sitä kautta tieteellisen tiedon muodostamisesta. Tieteen termipankissa kunkin tieteenalan tutkijat tuottavat tietoa alansa termeistä ja niiden osoittamista käsitteistä rajoitetun talkoistamisen menetelmällä. Termipankin sisällöt ovat siten edelleen rakentumassa.

Lue lisää