Parviäly tiedettä tukemassa

Agile Publishing Oy
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Avaamme tutkijayhteisön sisäiset keskustelut sekä julkaisujen luonnosversiot laajemmalle akateemiselle yleisölle, joka pääsee kommentoimaan tieteellisten artikkeleiden ja raporttien preprint-versioita jo ennen niiden varsinaista julkaisemista.

Alkuvuodesta 2021 ryhmämme keskittyy COVID-19-aihetta käsittelevään poikkitieteelliseen tutkimukseen (yhteiskuntatieteet, lääketietede, teknologia, talous, biologia). Kesäkuussa 2021 avaamme uuden ajankohtaisteeman.

“Parviäly tiedettä tukemassa” ryhmä on avoin kaikille akateemisen loppututkinnon suorittaneille sekä pro gradu -työtä tekeville opiskelijoille. Vastaavantyyppinen mahdollisuus osallistua tieteen tekemiseen tarjotaan myös ammattikorkeakoulujen ja lukioiden oppilaille keväällä 2021, mutta tästä tiedotetaan erikseen.

Lue lisää