Päivystävä folkloristi -blogi

Päivystävä folkloristi
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Päivystävä folkloristi on neljän folkloristiikan väitöskirjatutkijan toimittama tiedeblogi. Folkloristiikassa tarkastellaan kulttuurista ilmaisua ja perinteitä sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä, joita lähestytään merkitysten muodostumisen ja välittymisen prosesseina. Kiinnostus kohdistuu erityisesti institutionaalisten käytäntöjen ulkopuolisiin prosesseihin ja ihmisten omaehtoiseen luovuuteen. Toisin sanoen kiinnostuksen kohteena on, miten asiat koetaan ja minkälaisia kertomuksia niistä muodostetaan ja kerrotaan eteenpäin, jotta asiat, oleminen ja elämä näyttäytyvät merkityksellisinä ja ovat mielekkäitä.

Kirjoittajat tarkastelevat kukin tutkimuksensa näkökulmasta ajankohtaisia asioita tai muuten kiinnostavia ilmiöitä.

Lue lisää