Kuntoutuksen osaamisen uudistumisen tulevaisuuden näkymiä

Metropolia Ammattikorkeakoulu
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Yhteiskunnallisena puheenaiheena on tällä hetkellä jatkuva oppiminen, jota pyritään edistämään eri yhteiskunnan sektoreilla suomalaisen kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi. Jatkuvan oppimisen tavoitteena on vastata työelämän muutoksiin ja uudistustarpeisiin. Erityinen huomio on osaamisen kehittämisellä työurien eri vaiheissa. Opetusministeriö on käynnistänyt jatkuvan oppimisen uudistuksen vuonna 2019. Eri ammattialoilla tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua työelämän, järjestöjen sekä tutkimuslaitosten kanssa, jotta osaamista voidaan yhdessä kehittää ja viedä eteenpäin.

Tämän julkaisun tarkoituksena ja tavoitteena on tuottaa uutta tutkittua tietoa ja lisätä ymmärrystä kuntoutuksen kentän muutoksista. Tutkittua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä ammattikorkeakoulujen kuntoutuksen koulutusta sekä kehitettäessä työelämän osaamista. Julkaisu on tuotettu Metropolia Ammattikorkeakoulussa yhdessä muiden kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien ammattikorkeakoulujen kanssa osana kuntoutusalan osaamiskeskittymän toimintaa.

Kirjoittajat: Johanna Holvikivi, Jaana Huovinen, Niina Katajapuu, Anu Kinnunen, Arja Kiviaho-Tiippana, Raija Kuisma, Riitta Kärkkäinen, Johanna Leskelä, Marja-Leena Lähteenmäki & Kaisa Lällä.

Julkaisun kirjoittajat ovat osallistuneet koko tutkimukselliseen prosessiin yhdessä. He toimivat ammattikorkeakouluissa sekä opetus että TKI – tehtävissä, joista heillä on vuosien kokemus. Heillä on ammatillista osaamista, niin korkeakoulupedagogiikasta, tutkimus-, kehittämis- kuin innovaatiotoiminnasta sekä oman alansa korkeatasoista substanssiosaamista.

 

Lue lisää