Kaleidoskooppi: Kylmän sodan lapset

Tampereen yliopiston koordinoima ja Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke "Re-Connect / Re-Collect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods" ja Tampereella toimiva Työväenmuseo Werstas
23.2.2021-24.10.2021
, Pirkanmaa
  • suomi
  • verkossa ja paikan päällä
  • Kaikille

“Kaleidoskooppi: Kylmän sodan lapset” on tutkijoiden, taiteilijoiden ja museon yhteistyönä toteutettu museonäyttely ja oheisohjelma, joka palvelee kaupunkilaisia ja lapsiperheitä erityisesti. Näyttelyssä on esillä valokuvia sekä tutkimushankkeessa kerättyjä lapsuusmuistoja eri maista. Näyttelyn kävijöillä on myös mahdollisuus jakaa omia lapsuusmuistojaan.

Näyttelyn muistot on kerätty kansainvälisessä ja monitieteisessä Re-Connect / Re-Collect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhood -tutkimushankkeessa. Sen tavoitteena on kerätä monipuolinen aineisto kylmän sodan ja sen jälkeisen ajan lapsuusmuistoista ja tutkia moninaisten kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten rajojen vaikutusta niin lapsuuteen kuin sen muistamiseenkin. Hanke on Koneen Säätiön rahoittama.
Näyttelyyn on ilmainen pääsy ja se digitalisoidaan ja esitetään hankkeen nettisivuilla näyttelyn päättymisen jälkeen.

Näyttely on esillä Työväenmuseo Werstaalla helmikuussa lokakuulle 2021.

Lue lisää