Itlasto – lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
5.10.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Itlasto on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki. Itlastosta löytyy hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden avulla vastauksia siihen, miten lapsemme voivat.

Tieto Itlastoon tuodaan Tilastokeskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanetistä. Indikaattorit luetaan koneellisesti tilastotuottajien tietokannoista. Itla ei tuota uusia indikaattoreita Itlastoon, vaan kokoamme olemassa olevia säännöllisesti päivittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevia indikaattoreita yhdelle sivustolle.

Yhteen paikkaan koottuna lasten ja nuorten hyvinvointia koskevat indikaattorit muodostavat tutkijoille ja päätöksentekijöille tietolähteen, jonka avulla on mahdollista muodostaa ajantasainen kokonaiskuva lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan kehittymisestä sekä tunnistaa lisätutkimuksen tarpeita.

Itlastossa tieto esitetään visuaalisesti näyttävässä ja helposti hahmottuvassa muodossa. Itlastossa on yli 50 indikaattoria, jotka kuvaavat lasten ja nuorten tilannetta koulupudokkuudesta harrastamiseen ja koulukiusaamisesta perheen koettuun taloudelliseen pärjäämiseen. Itlastossa on mahdollista myös vertailla eri indikaattorien kehitystä ja selvittää niiden välisiä riippuvuuksia.

Itlaston juuret ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2011 aloittamassa työssä lasten hyvinvoinnin kansallisista indikaattoreista ja Lapsiasiavaltuutetun julkaisussa lasten hyvinvoinnin tilasta vuodelta 2014.

Lue lisää