Hyvinvointiaktivistin käsikirja

Metropolia Ammattikorkeakoulu
18.5.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa (ESR) kehitettiin toimintamalli, jolla tuetaan esimerkiksi kansalais- tai vapaaehtoistoiminnan järjestämistä osallistujien hyvinvointia kannattelevaksi. Toimintamalli perustuu positiivisen psykologian hyvinvointinäkemykselle ja tutkitulle tiedolle. Julkaisussa kuvataan tehty kehittämistyö, sen tulokset ja kokemukset. Julkaisu perustuu osallistavan toimintatutkimuksen periaatteilla kerättyyn ja analysoituun aineistoon (etnografinen havainnointi, Kykyviisari-mittaukset ja muu määrällinen aineisto). Lisäksi julkaisussa esitellään toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen kehitettyjä työkaluja ja toimintamalleja.

Lue lisää