Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa

Metropolia Ammattikorkeakoulu
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Teemajulkaisu sisältää sosiaali- ja terveysalan, tekniikan sekä kulttuurin asiantuntijoiden artikkeleita konkreettisesti ja tutkittuun tietoon perustuen keinoista, joilla yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja kykyä kohdata vaativia tilanteita voidaan vahvistaa. Tärkein tavoite artikkelikokoelmalla oli tuottaa ja soveltaa tutkittua tietoa sekä ratkaisuja korona-ajasta selviytymiseen juuri poikkeusolojen aikana, ei jälkikäteen.

Julkaisu on kaikkien saatavilla ja se on on lisensoitu Creative Commons Nimeä- EiKaupallinen -JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä pois lukien julkaisussa oleva grafiikka.

Julkaisun kirjoittajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkijakoulutuksen saaneita yliopettajia, TKI-hankkeissa toimivia asiantuntijoita sekä lehtoreita, pedagogiikan kehittämisestä vastaavia lehtoreita sekä yliopettajia ja ylemmän ammattikorkeakoulun suorittaneiden opiskelijoiden ja heidän opinnäytetyönsä ohjaajia.

Artikkelit ovat syntyneet vuoden 2020 poikkeusolojen aikana. Näin ne tarkastelevat poikkeustilanteita ja -toimia läheltä ja reaaliaikaisesti. Artikkeleissa ratkaisuja ajankohtaisiin – ja vääjäämättä toistuviinkin – ongelmiin on haettu muun muassa osallistavasta yhteistyöstä, hanketoiminnasta, etäopetuksesta ja -palveluista sekä uudenlaisista interventioista, malleista ja sovelluksista.

Kokoelman kirjoitukset nostavat esiin ratkaisuja ja toimintatapoja, joita niin yksilöt, yhteisöt kuin koko yhteiskuntakin voivat poikkeusoloista selviytyäkseen soveltaa. Ne pyrkivät vastaamaan kysymykseen, miten elää, olla ja toimia tilanteessa, joka tulee eteen ennakoimatta. Tekstit osoittavat eri aloja edustavien asiantuntijoiden äänellä, miten vaikeuksiin voi varautua ja miten niissä luovia – muun muassa käyttöön otetun luovuuden, omien arvojen, tunnistettujen taitojen ja tiedostettujen voimavarojen varassa. Artikkelit tuottavat myös sovellettua ajattelua ja ratkaisuja päättäjille sekä asiantuntijoille pohjautuen aikaisempaan tutkittuun tietoon sekä teorioihin.

Kokoelma avaa Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän toimitettujen julkaisujen jatkumon. julkaisusarjan tavoitteena on reaaliaikaisesti hakea, soveltaa ja tuottaa uutta tutkittua tietoa ihmisille, yhteisöille, päättäjille ja asiantuntijoille.

Lue lisää