Hyvää työtä nuori

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla sekä Talous ja nuoret TAT
29.9.2021-31.12.2021 12:00
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Nuoret

Mitä nuoret odottavat tulevaisuudelta ja työelämältä? Mikä on heille merkityksellistä, ja mitä he tarvitsevat menestyäkseen? Tule Varman, Itlan ja TATin verkkotapahtumaan kuuntelemaan ja keskustelemaan, mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudesta ja työelämästä sekä miten eri yhteiskunnan toimijat voisivat tukea nuorten hyvinvointia ja työelämään kiinnittymistä entistä paremmin.

Puhujina tapahtumassa on tutkijoita, eri yritysten ja järjestöjen edustajia, yrittäjiä ja päättäjiä. Suuri osa puhujista on itse nuoria. Tapahtumasta saat eri sukupolvien ja yhteiskunnan toimijoiden yhdessä pohtimia konkreettisia ratkaisuja vietäväksi omaan työhösi ja arkeesi. Mitä tutkimus kertoo nuorten hyvinvoinnista, työelämäpoluista ja työelämästä?

Lue lisää