Heidekenin tiedekummit

INVEST Tutkimuksen lippulaiva (Turun yliopisto), Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Sote-Akatemia, Åbo Akademi
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa ja paikan päällä
  • Aikuiset

Heidekenin tiedekummit (Heideken Academic Liaison) vahvistavat johtavaa asemaamme lastensuojelun asiantuntijoina Varsinais-Suomessa. Tiedekummit ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin eri tieteenalojen tutkijoita ja avainhenkilöitä, jotka toimivat linkkeinä tiedeyhteisöön.

Tiedekummien ja heidän takanaan olevien joukkojen kanssa teemme yhteistyötä edistääksemme lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon. Lastensuojelujärjestöjen yhteistyöorganisaationa välitämme tiedekummien kautta myös tiedeyhteisöön lastensuojelun kentältä nousseita ajankohtaisia havaintoja, mikä auttaa suuntaamaan tutkimusta ja opetusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin ja ilmiöihin.

Lue lisää