Fältkurs i arkeologisk utgrävningsteknik

Åbo arbetarinstitut
16.6.2021-20.6.2021 10:00
, Varsinais-Suomi
  • ruotsi
  • verkossa ja paikan päällä
  • Kaikille

En unik arkeologikurs där utgrävningarna sker utomhus på den ca 6000 år gamla Jäkärlä stenåldersboplats (S:t Marie) 16-20.6.2021 (ons.-sön.) dagligen kl. 10-16.

Utgrävningen görs i form av en kurs i arkeologi för att säkra deltagarnas lagstadgade försäkringsskydd och övriga fungerande arrangemang. Kursen är öppna för alla!

Under den första utgrävningsdagen ingår en obligatorisk föreläsning (2 h) för kursdeltagarna. Under föreläsningen behandlas arkeologisk utgrävningsteknik, identifiering och tillvaratagande av fynd och säkerheten vid utgrävningarna.

Kursen lämpar sig för alla med intresse för historia och arkeologi. Ingen förhandskunskap om arkeologi behövs.

Lue lisää