Aikuiskasvatus-tiedelehti

Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • suomi
  • verkossa
  • Aikuiset

Tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu juhlii 40 vuottaan tutkitulla tiedolla eri kanavissa. Maksuttomana verkkojulkaisuna se edistää tutkimustiedon avointa saatavuutta. Aikuiskasvatusta voi lukea tiedelehtien Journal.fi-palvelussa koko julkaisun historialta, vuodesta 1981 lähtien.

Juhlavuoden numeroissaan lehti julkaisee temaattisia katsauksia tutkimuksen eri osa-alueilta. Digiarkistoa hyödyntävät tekstit nostavat aikuiskasvatuksen ilmiöt jatkumoon. Aikuiskasvatus avaa tutkimusta ja tiedejulkaisemisen prosessia tieteenalaa ja tiedejulkaisemista edustavien toimituskuntalaisten henkilökuvilla sosiaalisessa mediassa.

Helsingin yliopiston aikuiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestön kanssa tuotettava Sivistystä!-podcast virittää tutkimukseen pohjaavaa keskustelua ja vie tutkimusta uusille kohderyhmille.
Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se virittää moniäänistä, monitieteistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.

Aikuiskasvatusta kustantavat sivistyssäätiö Kansanvalistusseura (Kvs-säätiö sr.) ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS).

Lue lisää