Vad är Temaåret för forskningsbaserad kunskap?

 

Temaåret för forskningsbaserad kunskap är ett projekt som genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation i syfte att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare samt att intensifiera samarbetet mellan aktörer som arbetar med forskningsbaserad kunskap.

Temaåret sammanför evenemang och insatser som bidrar till att skapa en mångsidig bild av tillförlitlig information och dess roll t.ex. med tanke på individens välfärd och samhällets funktion.

Under temaåret lyfter vi fram olika källor till forskningsbaserad kunskap, såsom forskningsdata, statistik, utredningar och analyser, samt kunskapens karaktär, som också innebär att kunskapen uppdateras i och med nya forskningsrön.

Målgruppen för temaåret är alla medborgare, beslutsfattare och näringslivet. En särskild målgrupp är barn och unga, för vilka temaåret förhoppningsvis bidrar till att skapa kreativitet, entusiasm och tro på framtiden.

Hur byggs temaårets program?

Programmet för Temaåret för forskningsbaserad kunskap bygger på de evenemang och aktiviteter som temaårets samarbetspartner producerar och som lyfter fram forskningsbaserad kunskap.

Organisationer, föreningar eller grupper kan ansöka om att få delta genom tillställningar, jippon, kampanjer, utställningar, verk, interventioner eller utvecklingsprojekt som de ordnar.

Temaåret erbjuder en samarbetsplattform för att stärka evenemangens och aktiviteternas synlighet nationellt och för att stödja identifieringen av eventuella partnerskap och gemensamma insatser.

Samarbetspartnerna genomför temaårets mål vid sidan av sina egna mål. Vi hoppas att de aktivt informerar om sina evenemang och om temaåret.

Genom samordningen, kommunikationen och samarbetet under temaåret kan man utnyttja resurser effektivare samt öka evenemangens och insatsernas tillgänglighet och synlighet såväl lokalt som nationellt.

Temaårets mål och kriterier >>

Kom med >