Kontakt information

Sekretariatet

Leena Vähäkylä
generalsekreterare
0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi
Twitter: @LeenaVhkyl

Elisa Lautala
kommunikationsexpert
0295 335 093
fornamn.efternamn(at)aka.fi
Twitter: @elisalautala

 

Styrgrupp

Ordförande

Riitta Maijala, överdirektör, Finlands Akademi, styrgruppens ordförande
Erja Heikkinen, direktör, Undervisnings- och kulturministeriet, styrgruppens första vice ordförande
Lea Ryynänen-Karjalainen, Verksamhetsledare, Vetenskapliga samfundens delegation, styrgruppens andra vice ordförande

Styrgrupp

Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet
Reija Helenius, utvecklingschef, Statistikcentralen
Mikko Myllykoski, direktör, Finlands vetenskapscenter Heureka
Jukka Mönkkönen, rektor, Östra Finlands universitet
Petri Raivo, rektor, yrkeshögskolan Karelia
Liisa Savunen, direktör, Finlands Akademi
Markku Tervahauta, generaldirektör, Institutet för hälsa och välfärd
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör, Finlands Akademi

Expertmedlemmar

Mandi Vermilä, ansvarig evenemangsproducent, Vetenskapliga samfundens delegation
Saara Vihko, undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet