Frågor och svar

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor om temaårets program, ansökan till programmet, temaårets material och rapporteringen.

Ansökan

När är sista ansökningsdagen för att komma med i temaårets program?

Det finns ingen sista ansökningsdag. Ansökan till programmet kan göras löpande under året.

Hur länge före evenemanget ska ansökan skickas?

Det lönar sig att lämna in ansökan genast när de grundläggande uppgifterna om evenemanget finns att tillgå, såsom rubrik, tidpunkt, genomförande och innehållet i stora drag. Uppgifterna kan kompletteras och preciseras före evenemanget genom att meddela temaårets kommunikationsexpert på adressen elisa.lautala(at)aka.fi.

På grund av behandlingstiden ska ansökan skickas senast tre veckor före evenemanget. Ju tidigare evenemanget eller aktiviteten har godkänts med i temaårets program, desto snabbare kan vi inleda kommunikationssamarbetet.

Hur snabbt kommer svaret på ansökan?

Ordförandena för temaårets styrgrupp behandlar ansökningarna en gång per vecka, dvs. svar vanligen fås inom två veckor från det att ansökan skickades. Observera dock att vi kan begära preciseringar innan vi börjar behandla ansökan. Behandlingstiden kan då vara längre.

Vad ombeds man i allmänhet precisera i ansökan?

De uppgifter som oftast preciseras hänför sig till hur evenemanget eller aktiviteten passar in i målen för temaåret, dvs. till exempel hur forskningsbaserad kunskap och tillförlitliga informationskällor syns i genomförandet eller hur evenemanget eller aktiviteten främjar kännedomen om den forskningsbaserade kunskapen och stöder temaårets mål. Det lönar sig alltså att tydligt ange detta i ansökan.

Program och evenemangskalender

Vad avses med temaårets evenemang och aktiviteter?

Evenemangen och aktiviteterna kan till exempel vara sådana som genomförs på webben eller på plats och som ökar kännedomen om forskningsbaserad kunskap:

  • seminarier, konferenser, webbinarier, föreläsningar, diskussioner, föreläsnings- och debattserier
  • kampanjer, jippon
  • bloggar, videoserier, poddar
  • vetenskapsfostran, vetenskapsläger, virtuella workshoppar eller forskarbesök till skolor
  • utställningar, konstverk, visualiseringar
  • tidningar, publikationer, nyhetsbrev
  • sociala medier och kampanjer på sociala medier.

Vi är också intresserade av nya initiativ.

Kan man ansöka till programmet med flera evenemang?

Ja. Antalet evenemang och aktiviteter per aktör har inte begränsats. Man kan ansöka om att få delta med flera evenemang och aktiviteter som uppfyller temaårets kriterier. För varje evenemang eller aktivitet görs en skild ansökan, om det inte är fråga om en serie, t.ex. en webbinarserie.

Ska varje föreläsning eller webbinarium anmälas separat?

För varje evenemang eller aktivitet görs en skild ansökan för att komma med i temaårets officiella program. Om det är fråga om en serie, t.ex. en föreläsnings- eller webbinarserie, kan man anmäla hela serien med en ansökan.

Hur anmäler jag ett flerspråkigt evenemang till temaårets program?

Du kan antingen fylla i ansökan separat på svenska, finska eller engelska eller fylla i blanketten en gång och ge en rubrik och en kort beskrivning av evenemanget på alla språk. Du kan svara på de andra punkterna på ett språk.

Temaårets logotyper och övrigt material

Kan jag lägga ut temaårets logotyp på vår webbplats?

De samarbetspartner som ordnar evenemangen och aktiviteterna förbinder sig i ansökningsskedet att använda temaårets logotyp i kommunikationen om de evenemang eller aktiviteter som godkänts med i programmet. Samarbetspartnerna kan inte använda temaårets logotyp för andra evenemang eller aktiviteter eller för allmän kommunikation.

De organisationer som ordnar temaåret, dvs. Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation, samt medlemmarna i deras förtroendeorgan samt medlemmarna i temaårets nätverk använder logotypen också i sin övriga kommunikation.

Var finns temaårets logotyper?

Evenemangens och aktiviteternas arrangörer får länkarna till temaårets materialbanker per e-post i samband med att deras evenemang eller aktiviteter godkänns med i programmet. Medlemmarna i nätverket har fått länkarna tillsammans med materialet från nätverksmötena. Länkarna finns dessutom i nyhetsbreven som skickas till nätverket och samarbetspartnerna med cirka två månaders mellanrum.

Om du inte hittar länkarna, kontakta temaårets kommunikationsexpert på adressen elisa.lautala(at)aka.fi.

Finns temaårets logotyp på svenska och engelska?

Ja. Evenemangens och aktiviteternas arrangörer får länkarna till temaårets materialbanker per e-post i samband med att deras evenemang eller aktivitet godkänns med i programmet. Medlemmarna i nätverket har fått länkarna tillsammans med materialet från nätverksmötena. Länkarna finns dessutom i nyhetsbreven som skickas till nätverket och samarbetspartnerna med cirka två månaders mellanrum.

Om du inte hittar länkarna, kontakta temaårets kommunikationsexpert på adressen elisa.lautala(at)aka.fi.

Finns det annat visuellt material om temaåret?

I vår materialbank finns för närvarande bl.a. bakgrundsbilder till distansmöten enligt temaårets visuella profil, PowerPoint-mallar, en kort visuell presentation samt en utskrivbar affisch och en reklam. Materialbanken kompletteras ännu och allt material finns tillgängligt för kommunikation om de evenemang och aktiviteter som godkänts till temaårets program.

Rapportering

Vad ska temaårets evenemang och aktiviteter rapportera?

I temaårets rapporteringsblankett ställs frågor om evenemangets eller aktivitetens genomförande, framgång, räckvidd, synlighet, delaktighet, kontinuitet och respons. I blanketten kan man dessutom ge respons på deltagandet i temaåret samt utvecklingsförslag.

Merparten av frågorna i rapporteringsblanketten är flervalsfrågor och vi önskar korta svar på de öppna frågorna.

Var finns rapporteringsblanketten?

Ni har fått en länk till rapporteringsblanketten antingen i antagningsbrevet eller per e-post. Länken finns dessutom i nyhetsbrevet, som skickas till samarbetspartnerna med cirka två månaders mellanrum.

Om du inte hittar länken, kontakta temaårets kommunikationsexpert på adressen elisa.lautala(at)aka.fi.

När ska man rapportera?

Vi hoppas att ni rapporterar så snart som möjligt efter att evenemanget eller aktiviteten har avslutats. När det gäller evenemang och aktiviteter som pågår hela året hoppas vi att rapporteringen sker under december 2021 eller senast den 10 januari 2022.

Mer information

Mål och kriterier för temaårets program >

Ansökningsblankett >

Temaårets sekretariat >