Virtuell vetenskapsshow för svenskspråkiga daghem

Heureka, Finlands vetenskapscenter i samarbete med Svenska kulturfonden
10.2.2021-3.6.2021
Koko Suomi
  • svenska
  • på webben
  • barn

Heurekas vetenskapsshow gör ett virtuellt besök i svenskspråkiga daghem i februari–mars och maj–juni 2021. Den virtuella turnén genomförs med stöd av Svenska kulturfonden. Turnén riktar sig särskilt till de svenskspråkiga daghemmen och språkbadsdaghemmen i Österbotten, Åboregionen och Åbo skärgård. Föreställningens tema är elektricitet, och föreställningen fokuserar på spektakulära experiment och en genuin växelverkan med åskådarna. Föreställningarna är på svenska och daghemmen kan följa dem avgiftsfritt.

Läs mer