Vetenskapskarnevalen i Vasa

Svenska litteratursällskapet i Finland; Åbo Akademi; Vasa universitet; Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten; Hanken Svenska handelshögskolan; Yrkeshögskolan Novia; Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk.
19.11.2021-20.11.2021 11:00
, Pohjanmaa
  • svenska
  • på webben och på plats
  • alla

Forskare från olika discipliner presenterar sin forskning för allmänheten – sammanlagt ca 45 timmar vetenskap under två dagar 19–20.11.2021. Evenemanget arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland tillsammans med alla universitet och yrkeshögskolor som har verksamhet i Vasa.

Programmet består av populärvetenskapliga föredrag, paneldiskussioner, intervjuer m.m. Programmet byggs upp kring temablock och försiggår parallellt i fyra olika lokaler. Teman: Demokrati och samhälle, Entreprenörskap och ledarskap, Hälsa och välmående, Kultur och kulturarv, Natur och hav, Skolan, Teknologi. Nyckelord inom samtliga teman är även Hållbarhet och Österbotten. Evenemanget är tvåspråkigt.

Läs mer