Vetenskapskarnevalen i Vasa

Svenska litteratursällskapet i Finland; Åbo Akademi; Vasa universitet; Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten; Hanken Svenska handelshögskolan; Yrkeshögskolan Novia; Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk.
19.11.2021 11:00
, Pohjanmaa
  • svenska
  • verkossa ja paikan päällä
  • alla

Forskare från olika discipliner presenterar sin forskning för allmänheten – sammanlagt ca 45 timmar vetenskap under två dagar 19–20.11.2021. Evenemanget arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland tillsammans med alla universitet och yrkeshögskolor som har verksamhet i Vasa.

Programmet består av populärvetenskapliga föredrag, paneldiskussioner, intervjuer m.m. Programmet byggs upp kring temablock och försiggår parallellt i fyra olika lokaler. Teman: Demokrati och samhälle, Entreprenörskap och ledarskap, Hälsa och välmående, Kultur och kulturarv, Natur och hav, Skolan, Teknologi. Nyckelord inom samtliga teman är även Hållbarhet och Österbotten. Evenemanget är tvåspråkigt.