Artiklarna om ansvarsfull forskning

Vetenskapliga samfundens delegation, Delegationen för informationsspridning, Forskningsetiska delegationen
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • svenska
  • på webben
  • vuxna

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. För att vetenskapen ska verka hela samhället till gagn bör verksamheten vara ansvarsfull i forskningens alla skeden.

Läs mer