Riksomfattande LUMA-dagarna

LUMA-center Finland
8.6.2021-10.6.2021 12:00
, Uusimaa
  • svenska
  • på webben och på plats
  • vuxna

LUMA-center Finland-nätverket ordnar de 16:e riksomfattande LUMA-dagarna vid Aalto-universitetet på campuset i Otnäs i Esbo. Temat för evenemanget är Framtidsskaparna. LUMA-dagarna är en unik möjlighet att träffa kolleger från hela Finland, inspireras och ta del av ny kunskap.

Programmet omfattar alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till gymnasiet och yrkesutbildningen – och dessutom är antalet svenska sessioner större än någonsin tidigare.

Läs mer