TUVET-hankkeen loppuseminaari

Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa (TUVET) -hanke; Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto; Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, VIP-verkosto
21.4.2021 13:00
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • vuxna

Hankkeen loppuseminaarissa esitellään Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa (TUVET) -hankkeen tuloksia. TUVET-hankkeessa on kehitetty opettajankoulutusten ja työssä olevien opettajien vaativan erityisen tuen osaamista, tuotettu tutkimukseen perustuvia tukiratkaisuja, sekä koottu ja kehitetty hyviä pedagogiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä.

Seminaarin otsikot: Työrauha, turvallisuus ja oppimisen tuki oppilaan oikeuksina, Vaativan erityisen tuen kehittäminen – yhteinen asiamme sekä TUVET-hankkeen tulosten esittely.

Läs mer