Tietokayttoon.fi

Valtioneuvoston kanslia
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • vuxna

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon.

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Tietokayttoon.fi-sivusto tarjoaa tietoa käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista sekä selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen hauista. Sivustolla julkaistaan myös selvitys- ja tutkimushankkeiden tuloksina syntyneet julkaisut.

Läs mer