Tieteen tila -tilastot

Suomen Akatemia
31.5.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • vuxna

Suomen Akatemia julkaisee Tieteen tila -tilastot, joissa käsitellään tutkimuksen rahoitusta ja henkilöstöä sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. Rahoitusta, henkilöstöä ja julkaisutoimintaa tarkastellaan sektoreittain (korkeakoulut, julkinen sektori ja yritykset) ja tieteenaloittain. Tutkimussektoreista tarkastellaan tarkemmin yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja valtion tutkimuslaitoksia. Tutkimusrahoituksen ja julkaisutoiminnan kohdalla tilastot sisältävät myös Suomen vertailua useisiin muihin maihin.

Tieteen tila -tilastojen julkaisemisen tavoitteena on tukea korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä ja vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa. Tilastojen tuottamisen keskiössä ovat tiedon käyttäjien tietotarpeet.

Läs mer