Tieteen rajat: akateeminen vapaus ja ihmisoikeudet

Suomen Tiedeakatemiat, Helsingin yliopisto
18.5.2021 13:00
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • vuxna

Akateeminen vapaus on keskeisimpiä demokraattisen yhteiskunnan taustatekijöitä. Se merkitsee paitsi ilmaisun- ja tutkimuksen vapautta, myös vapautta kehittää yhteiskunnallisia oloja paremmiksi. Vapauteen kuuluu myös valita, mitä tutkia ja millä aineistoilla. Voivatko jotkin aiheet jäädä vaille riittävää tutkimusta niiden vaarallisuuden, arkaluontoisuuden, tai jopa teknisten haasteiden vuoksi? Kuka omistaa, hallinnoi ja tuottaa tietoa, miten ja miksi?

Paneelikeskustelussa tarkastellaan akateemista vapautta ja sen tieteenalaisia ja toiminnallisia rajoja. Rajoja asettavat mm. rahoituspäätökset, monitieteinen tutkimus, yhdessä tekeminen, vaikuttaminen ja datavetoisuus. Vieraat Anu Koivunen, Sami Pihlström, Kari Raivio ja Hanna Wass edustavat eri tieteenaloja ja näkökulmia keskustelussa. Tiedekulmasta käsin heidän kanssaan keskustelevat Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitean jäsenet Jukka Kekkonen (pj), Liisa Laakso ja Emilia Palonen.

Läs mer