Tiedetestaajat

Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto
1.1.2021-31.8.2021
, Koko Suomi
  • finska
  • på webben och på plats
  • barn

Tiedetestaajat-hankkeen tavoitteena on saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä tutustuttaa heidät tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheisiin.

Tiedetestaajat-hankkeen aikana koululaisryhmät Keski-Suomesta ja Varsinais-Suomesta osallistuvat tutkijoiden järjestämiin työpajoihin ja tiedevierailuihin. Työpajat järjestetään joko etäneuvotteluyhteyksien avulla tai yliopistojen tiloissa, koronapandemia-tilanteesta riippuen. Hankkeen aikana tehdään myös tutkimusta ja kerätään käyttäjäkokemuksia, joiden avulla tiedekasvatus pyritään jatkossa tuomaan kaikkien suomalaisten lasten ulottuville.

Läs mer