Livsmedelsverkets blogg

Livsmedelsverket
12.2.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • svenska
  • på webben
  • vuxna

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem. Vetenskaplig forskning hör till Livsmedelsverkets lagstadgade uppgifter och anknyter till ämbetsverkets samhälleliga uppgift och inverkan.

I bloggen tar vi upp aktuella frågor kring vår verksamhet och ger en bakgrund till arbetet som utförs vid vårt verk. Under 2021 publicerar vi flera blogginlägg kring Temaåret för forskningsbaserad kunskap.

 

 

Läs mer