Relations With the Sea

Anna Törnroos-Remes och Niclas Rantala
11.2.2021-16.5.2021
, Koko Suomi
  • svenska
  • på webben och på plats
  • alla

Allt liv på jorden är beroende av havet. Havets ekosystem förser oss med syre, reglerar klimatet, cirkulerar näringsämnen och livsmedel. Samtidigt tjänar havet oss på sätt som är lika betydelsefulla men svårare att mäta, genom upplevelser, inspiration och rekreationsmöjligheter.

I fotoutställningen Relations With the Sea vid Forum Marinum i Åbo utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi, och Åbobaserade naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet. Utställningen är en dialog mellan vetenskapen och konsten. Rantalas fotografier är dokumentära och illustrerar olika aspekter av människans relation till havet i dag. I de flesta fotografierna står djurlivet i fokus, inte människan. Vetenskapen vävs in i konsten genom fotografier som belyser relationernas betydelse inom marinbiologisk forskning och havsförvaltning.

Läs mer