Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvara-alan lehti, Oamk_Telulainen

Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • alla

Lehti tunnettuuden lisäämiseksi tekniikan ja luonnonvara-alan koulutuksen ja TKI-toiminnan sisällöistä.

Perustimme 2020 lehden yhdistämään tekniikan ja luonnonvara-alan uutta koulutusyksikköä. Lehtemme tavoitteena on tehdä tekniikan ja luonnonvara-alan amk-koulutus ja tiiviin yhteistyömme Oulun alueen elinkeinoelämän kanssa entistä näkyvämmäksi.

Haluamme lehdellämme lisätä tietoisuutta, minkälaisia opinnäytteitä valmistuvat opiskelijamme toteuttavat elinkeinoelämän tarpeisiin. Opinnäytetöitä käsittelevät artikkelit antavat näkemystä myös siitä, millainen merkitys amk-koulutuksella on paikalliseen työelämään. Artikkelit avartavat näkökulmaa, millaisiin työtehtäviin ja yrityksiin valmistuneet tekniikan ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tulevat työllistymään. Tämä edistää nykyisten ja tulevien opiskelijoidemme uskoa työllistymisestä ja halua hakeutua opiskelemaan kiinnostavaa ammattialaa. Koulutukseen liittyvien artikkeleiden lisäksi julkaisemme artikkeleita tekemästämme TKI-työstä, jota teemme yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Toteuttamamme TKI-työ mahdollistaa alueen yritysten kilpailukyvyn kasvattamisen, uusien teknologioiden käyttöönoton kannattavasti ja investointien lisäämiseksi Oulun alueelle.

Läs mer