Opas positiivisen työtekijäkokemuksen saavuttamiseksi

Lapin AMK, Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus -hanke
1.3.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • vuxna

Työyhteisön vallitsevat toimintatavat vaikuttavat työntekijän työstään muodostamaan kokemukseen. Esimiehen on mahdollista vahvistaa kokemuksia työn merkityksellisyydestä huomioimalla nimenomaan positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtämällä työntekijää ja työyhteisöä.

Oppaassa positiivista työntekijäkokemusta lähestytään työntekijäpolun vaiheiden kautta: 1. vaihe ennen työsuhdetta, 2. vaihe työsuhteen aikana ja 3. vaihe työsuhteen jälkeen. Jokaisessa työntekijäpolun vaiheessa on tunnistettavissa kriittisiä hetkiä, jolloin työntekijät ovat vuorovaikutuksessa organisaation, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Nämä ovat kosketuspisteitä, jotka vaikuttavat työntekijäkokemuksen muodostumiseen.

Materiaalit on suunniteltu tutkimuskirjallisuuskatsauksen sekä sen pohjalta toteutettujen kyselyiden, haastatteluiden ja työpajojen perusteella.

Läs mer