Magisteravhandlingen i skolsamfunder

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
1.8.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • svenska
  • på webben
  • vuxna

Lärarstuderande gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Forskningsprojektet finansieras av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.

Läs mer