Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset -webinaarisarja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä useiden muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa
18.6.2021-31.12.2021 09:00
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • vuxna

Koronavirusepidemia ja sen torjuntatoimet vaikuttavat väestöön ja yhteiskuntaan monin tavoin sekä välittömästi että viiveellä. Useissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa on käynnissä tutkimuksia epidemian yhteiskunnallisista vaikutuksista ja keinoista, joilla haittoja voitaisiin minimoida.

THL järjestää vuonna 2021 yhdessä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa webinaarisarjan, joka kokoaa yhteen eri tutkimusten tuloksia koronavirusepidemian yhteiskunnallisista vaikutuksista. Webinaarisarjan kohderyhmänä ovat päättäjät ja eri alojen tutkijat.

Webinaarisarjassa käsiteltävät teemat ovat:
• Arjen resilienssi: elinolot ja elintavat
• Talous, työllisyys ja toimeentulo
• Eriarvoisuus ja heikoimmassa asemassa olevat
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ja -etuudet
• Työolot ja työturvallisuus
• Mielenterveys
• Koulutus ja nuorten hyvinvointi

20.9. aiheena:

Miten palvelut ja etuudet ovat selvinneet epidemian aikana?

Eriarvoisuus ja heikoimmassa asemassa olevat

Läs mer