Katsomukset

Katsomukset
11.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • svenska
  • på webben
  • alla

Katsomukset (katsomus fi. = åskådning) tar tag i frågor om religion, åskådningar och religionslöshet i Finland. Den information som delas i portalen (också på svenska) utgår från den senaste forskningen på området i Finland.

Läs mer