Forskning.fi

Undervisnings- och kulturministeriet och CSC
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • svenska
  • på webben
  • unga

Forskning.fi är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och som samlar och sprider information om forskning i Finland. Tjänsten förbättrar tillgången till forskningsinformation och experter samt ökar den finländska forskningens synlighet och samhällspåverkan.

Tjänsten togs i bruk i juni 2020 och utvecklas stegvis. För närvarande innehåller tjänsten information om bl.a. det finländska forskningssystemet, finländska organisationers publikationer, projekt som finansieras av offentliga och privata forskningsfinansiärer samt statistik om utvecklingen av forskningsresurserna och forskningens genomslag.

I fortsättningen förbättras tjänsten bl.a. genom att informationen görs mera heltäckande. Dessutom utvidgas tjänsten med nya informationshelheter. Tjänstens tematiska sökningen kommer att förbättras och informationskällorna ökas. Utöver det nuvarande innehållet får tjänsten senare information om bland annat forskare som är verksamma i Finland, forskningsdata och -material som dessa producerar och andra forskningsaktiviteter samt på ett bredare plan det finländska forskningssystemet. Tjänstens sökegenskaper förbättras och funktioner för granskning av uppgifter i grafisk form läggs till.

Läs mer