Forcing the impossible – Avtryck i det okända

Åbo Akademi
26.5.2021-31.12.2021
, Varsinais-Suomi
  • svenska
  • på webben och på plats
  • vuxna

Avtryck i det Okända – Forcing the Impossible är ett tvärvetenskapligt- och konstnärligt forskningsprojekt vid ÅA. Projektet för samman samtliga spetsforskningsenheter vid Stiftelsen Åbo Akademi (BACE, FutuDem och CellMech) och forskningsprofiler vid Åbo Akademi (Lösningar för Hälsa, Minoritetsforskning och Havet) med ett urval konstnärer. Forskare får öva sig i att prata om sin forskning utanför vetenskapsgemenskapen, och konstnärerna illustrerar och tolkar det de hör med hjälp sina respektive medier – det vill säga utövar konstnärlig forskning.

Utöver att projektet ger upphov till vetenskapskonstnärliga samarbeten, samlar och tolkar Avtryck i det Okända material om kommunikation inte bara forskare och konstnärer emellan, utan också mellan forskare, konstnärer och publik.

Projektet har gett upphov till ett antal vetenskapskonstnärliga samarbeten av vilka majoriteten presenteras under Forskarnatten i Åbo Domkyrka samt Lilla Fabbes och Sibeliusmuseet 24.9.

Forskarnatten i Åbo Domkyrka samt Lilla Fabbes och Sibeliusmuseet

 

Läs mer