Fika efter kunskap – Följderna av en folkomröstning

Svenska Bildningsförbundet r.f & Institutet för Samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa
4.5.2021 17:30
Koko Suomi
  • svenska
  • på webben
  • vuxna

Svenska Bildningsförbundet & Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa hälsar välkommen till ”Fika efter kunskap” – ett populärvetenskapligt forum som startade i januari 2019, som en plattform för överföring och utbyte av kunskap, erfarenhet och diskussion mellan forskare, opinionsbildare, beslutsfattare samt samhällsintresserade. Vi håller ett evenemang i månaden, där forskare och sakkunniga visar på rön och resultat inom aktuella samhällsfrågor på ett populärvetenskapligt sätt (januari – maj & augusti-december). Detta Fika evenemang fokuserar på folkomröstningar.

Folkomröstningar bidrar med nyttig information till politikerna kring hur befolkningen som helhet förhåller sig i en specifik fråga, men vad händer med befolkningen när en folkomröstningsprocess har genomförts? Vilka större och mindre samhällskonsekvenser kan man se och är det någon skillnad utgående från om ens sida vann eller förlorade i själva folkomröstningen?

Läs mer