Evoluutiopajat

Evoluutiopajat-projekti, Jyväskylän yliopisto
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • finska
  • verkossa ja paikan päällä
  • alla

Evoluutiopajat on kehitetty yhteistyössä ekologian ja evoluutiobiologian alan tutkijoiden ja taidekasvattajien kesken. Päämääränämme on kasvattaa lasten ja nuorten ymmärrystä evoluutiosta, sen aikajänteistä ja siitä kuinka ihmiset vaikuttavat ekologisiin ja evolutiivisiin prosesseihin.

Evoluutiopajoissa yhdistetään tieteen, taiteen, pelillistämisen ja kehollisen oppimisen keinoja luonnonvuorovaikutussuhteiden ja evoluution opettamisessa esikoulussa, peruskoulussa ja lukio-opetuksessa. Työpajojen sisällöt soveltuvat ilmiöpohjaiseen opetukseen. Pajat soveltuvat myös käytettäväksi muussa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa (nuorisojärjestöt, kerhot, ym.). Pajoja järjestetään kouluilla korona-tilanteesta riippuen sekä virtuaalisesti. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja maksuttomia.

Läs mer