Debatti luontoarvoista

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus
26.4.2021 13:00
Koko Suomi
  • finska
  • på webben
  • vuxna

Miten luontoarvot muuttuvat teoiksi? Onko tutkittu tieto luonnosta ja sen arvoista avain parempiin päätöksiin?

Luontodebatissa keskustellaan siitä, miten tutkittua tietoa luontoarvoista voidaan tai tulisi sisällyttää päätöksentekoon esimerkiksi kunnissa. Voidaanko biodiversiteettiä ja muita ekosysteemipalveluita muuttaa euromääräisiksi? Mitä luontoarvotieto on ja millaisia hyviä esimerkkejä sen hyödyntämisestä on? Millaisia odotuksia luontoarvotietoon ja sitä hyödyntäviin sovelluksiin liittyy?

Läs mer