Forskningsbaserad kunskap erbjuder en värld full av möjligheter. Kunskap överraskar och inspirerar till nytänkande. Även i osäkra tider ger forskningsbaserad kunskap oss optimism inför framtiden och hjälp med att lösa frågor kring både vår egen vardag och hela mänsklighetens framtid.

Under Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 tar finländska aktörer fram kunskap för oss alla. Nu om någonsin finns det efterfrågan på forskningsbaserad kunskap.

Vad är Temaåret för forskningsbaserad kunskap? >

Sök till temaårets officiella program!

I fokus för Temaåret för forskningsbaserad kunskap ligger de samarbetspartner som producerar ett mångsidigt program inom olika områden av forskningsbaserad kunskap. Programmet består av evenemang och aktiviteter som kan vara tillställningar, jippon, gärningar, utställningar, verk, interventioner, utvecklingsprojekt eller kampanjer, både på webben och på plats.

Mål för Temaåret för forskningsbaserad kunskap >

Frågor och svar >

Ansökningsblankett >

Temaåret på sociala medier

Twitter >