Tule tekemään teemavuotta kanssamme!

Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelma rakentuu yhteistyökumppaneidemme tuottamista tapahtumista ja teoista, jotka nostavat esiin tutkittua tietoa tai tietolähteitä. Toivotammekin erilaiset ryhmät, organisaatiot ja järjestöt tervetulleiksi tekemään Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa kanssamme.

Haku teemavuoden ohjelmaan on jatkuva. Mukaan voi hakea erilaisilla verkossa tai paikan päällä toteutettavilla, tutkitun tiedon tunnettuutta lisäävillä tapahtumilla ja teoille, jotka voivat olla esimerkiksi:

 • seminaareja, konferensseja, webinaareja, luentoja, keskusteluja, luento- ja keskustelusarjoja
 • kampanjoita, tempauksia
 • blogeja, videosarjoja, podcasteja
 • tiedekasvatustunteja, tiedeleirejä, virtuaalisia työpajoja tai tutkijavierailuja kouluryhmille
 • näyttelyitä, teoksia, visualisointeja
 • lehtiä, julkaisuja, uutiskirjeitä
 • sometilejä tai -kampanjoita.

Teemavuosi vahvistaa tapahtumien ja tekojen valtakunnallista näkyvyyttä sekä tukee uusien yhteistyökumppanuuksien ja -toimintojen tunnistamista. Tapahtumia ja tekoja järjestävät yhteistyökumppanit toteuttavat teemavuoden tavoitteita omien tavoitteidensa ohella. Toivomme heidän myös viestivän aktiivisesti tapahtumistaan ja teemavuodesta.

Tutkitun tiedon teemavuoden järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Teemavuoden tavoitteet

Teemavuoden aikana tutkittu tieto tehdään entistä saavutettavammaksi ja sen merkitys arjessa näkyvämmäksi . Erityisesti lapsille ja nuorille haluamme tarjota luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Lisäksi haluamme tukea nyky-yhteiskunnan murroksien ja niiden ratkaisemisen ymmärtämistä.

Teemavuonna nostamme esille tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä sekä tiedon luonnetta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä.

Teemavuoden sydämessä ovat yhteistyökumppanit, jotka tuottavat monipuolisia tapahtumia ja tekoja tutkitun tiedon eri alueilta. Tavoitteena on, että teemavuoden verkostojen aktiivinen yhteistyö jää toimintatavaksi teemavuoden jälkeenkin.

Kriteerit teemavuoden ohjelmistolle

Tutkitun tiedon teemavuoteen tavoitellaan laadukasta ohjelmaa, monipuolisia sisältöjä ja laajaa toimijakenttää. Teemavuoden ohjelmaan hyväksytään tutkitun tiedon tunnettuutta edistäviä tapahtumia ja tekoja, ei järjestäjän koko toimintaa.

Teemavuoden ohjelmaan liitettävä tapahtuma tai teko täyttää seuraavat kriteerit:

 1. Tapahtuman tai teon järjestää ryhmä, organisaatio tai järjestö tai useampi taho yhteistyössä, ei yksittäinen henkilö.
 2. Tapahtuman tai teon sisältö perustuu tutkittuun tietoon, eli tutkimuksen tuottamaan tietoon tai luotettaviin tietolähteisiin, kuten tilastoihin, selvityksiin ja analyyseihin.
 3. Tapahtuma tai teko edistää tutkitun tiedon tunnettuutta. Sen toteutus tarjoaa ja avaa osallistujille tutkittua tietoa ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksia.
 4. Tapahtuma tai teko on avoin ja saavutettava. Perustellusta syystä tapahtuma voi olla maksullinen.
 5. Tapahtuma tai teko on hyvien tapojen ja lakien mukainen.

Päätökset teemavuoden ohjelmaan liitettävistä tapahtumista ja teoista tekee teemavuoden ohjausryhmän puheenjohtajisto. Päätöstä tehtäessä arvioidaan myös se, noudattaako sisältö ja toteutus vastuullisen tutkimuksen ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Tarvittaessa konsultoidaan kyseisen alan asiantuntijoita.

Kun tapahtuma tai teko hyväksytään teemavuoden ohjelmaan:

 1. Järjestäjät sitoutuvat edistämään teemavuoden tavoitteita ja noudattamaan ohjelmalle asetettuja kriteereitä tapahtuman tai teon järjestämisessä.
 2. Tapahtuman tai teon viestinnässä käytetään teemavuoden logoa.
 3. Järjestäjät ilmoittavat tapahtumaan tai tekoon liittyvistä muutoksista viipymättä teemavuoden sihteeristölle.
 4. Järjestäjät raportoivat lyhyesti tapahtuman tai teon onnistumisesta myöhemmin toimitettavalla palautelomakkeella.

Teemavuoden ohjelmahaussa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) edellyttämällä tavalla.

Hakulomake >

Usein kysytyt kysymykset >

Tutkitun tiedon teemavuoden tapahtumat >

Tutkitun tiedon teemavuoden tietosuojaseloste (.pdf) >

Lisätietoja antaa Tutkitun tiedon teemavuoden sihteeristö >