Teemavuoden tekijät

Ohjausryhmä

Tutkitun tiedon teemavuoden ohjausryhmä koostuu teemavuoden toteuttajien sekä sidosryhmien edustajista. Ohjausryhmä vastaa teemavuoden kansallisesta kokonaisuudesta.

Puheenjohtajisto

Riitta Maijala, ylijohtaja, Suomen Akatemia, ohjausryhmän puheenjohtaja
Erja Heikkinen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, ohjausryhmän 1. varapuheenjohtaja
Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja, Tieteellisten seurain valtuuskunta, ohjausryhmän 2. varapuheenjohtaja

Ohjausryhmä

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Reija Helenius, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
Mikko Myllykoski, toimitusjohtaja, Tiedekeskus Heureka
Jukka Mönkkönen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto
Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Liisa Savunen, johtaja, Suomen Akatemia
Markku Tervahauta, pääjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta Tirronen, viestintäjohtaja, Suomen Akatemia

Asiantuntijajäsenet

Tiina Jokela, tiedeasiainneuvos, Suomen Akatemia
Mandi Vermilä, vastaava tapahtumatuottaja, Tieteellisten seurain valtuuskunta
Saara Vihko, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Verkosto

Tutkitun tiedon teemavuoden verkosto on keskeinen toimija teemavuoden kehittämisessä, toteuttamisessa ja viestinnässä. Verkosto kokoontuu säännöllisesti edistämään teemavuotta ja sen toteutumista.

Verkostossa ovat mukana:

 • Aineopettajaliitto AOL ry
 • Aluehallintovirasto
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Business Finland
 • Eduskunta
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • LUMA-keskus Suomi -verkosto
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 • Opetushallitus
 • Professoriliitto ry
 • Sitra
 • Sivistystyönantajat Sivista ry
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Suomen kirjastoseura ry
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Lukiolaisten Liitto ry
 • Suomen lääkäriliitto ry
 • Suomen museoliitto ry
 • Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto
 • Suomen Tiedekeskukset ry
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura ry
 • Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Säätiöt ja rahastot ry,
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
 • Tieteentekijöiden liitto Tieteentekijät ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Tilastokeskus
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
 • Valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt
 • Valtionhallinnon viestinnän asiantuntijat -ryhmä
 • Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry
 • Yleisten kirjastojen neuvosto YKN

 

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit järjestävät tutkitun tiedon tunnettuutta lisääviä tapahtumia ja tekoja teemavuoden aikana. Mukaan voivat hakea eri toimijat yhdistyksistä oppilaitoksiin ja tutkimusorganisaatioista yrityksiin.

Mukana olevat yhteistyökumppanit (lista täydentyy):

 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopisto Junior
 • Aalto Sustainability Hub
 • Agile Publishing Oy
 • Aivosumutorvi / Essi Skaffari & Henna Vepsäläinen
 • A-lehdet
 • Allegra Lab Helsinki Ry
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Designmuseo
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 • Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
 • Evoluutiopajat-projekti, Jyväskylän yliopisto
 • FIN-SCI-tutkimuskonsortio
 • Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura
 • Helsingin yliopisto
 • Helsingin yliopiston alumniyhdistys
 • Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Helsinki Institute of Sustainability Science
 • Heureka, suomalainen tiedekeskus
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • INVEST -tutkimuksen lippulaiva, Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos
 • Jyväskylän kaupunki
 • Jyväskylän kesäyliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kalmistopiiri
 • Karjalan teologinen seura
 • Katsomukset
 • KAUTE-säätiö
 • Kirjakauppaliitto
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Koneen Säätiö
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry
 • Kuvataidekoulujen liitto
 • LaTVa -hanke (Itä-Suomen yliopisto, Siun Sote, Kiteen kaupunki)
 • Lauluyhtye Kärhämä
 • Lounais-Suomen LUMA-keskus
 • LUT-yliopiston kauppakorkeakoulu
 • LUMA-keskus Suomi
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Menneisyyden Jäljillä -työryhmä
 • Opettaja-lehti
 • Opetusalan Ammattijärjestö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ORSI-hanke
 • Oulun yliopisto
 • Palkansaajien tutkimuslaitos
 • Pellervon taloustutkimus
 • Professoriliitto
 • Puistofilosofia ry
 • Rauman merimuseo
 • Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
 • Re-Connect / Re-Collect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods -hanke, Tampereen yliopisto
 • SHS Kustannus Oy
 • Sibelius-Akatemian tohtorikoulut DocMus ja MuTri
 • Sitra
 • Sivistystyönantajat
 • Skolresurs
 • SnellmanEDUn Lasten yliopisto
 • Strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia
 • Suomalainen Tiedeakatemia
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry
 • Suomen Historiallinen Seura
 • Suomen inversioseura
 • Suomen Kustannusyhdistys
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Suomen meriarkeologinen seura
 • Suomen merihistoriallinen yhdistys
 • Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry
 • Suomen tiedetoimittajain liitto
 • Suomen tietokirjailijat ry
 • Suomen Tilastoseura
 • Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Taideyliopiston Historiafoorumi
 • TAJU-hanke, Tampereen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Tampereen yliopiston Juniversity
 • Technology Academy Finland TAF
 • Teknillisten Tieteiden Akatemia
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tieteentekijöiden liitto
 • Tieteen termipankki
 • Tieteen tiedotus ry
 • Tilastokeskus
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta
 • Tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
 • Tutkimusyhdistys Suoni ry
 • Tutkittua varhaiskasvatuksesta -tekijätiimi
 • Turun yliopisto
 • Työväenmuseo Werstas
 • Valmennuskeskus Newton
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut
 • Vaasan yliopisto
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Versuslehti
 • Vienan reitti ry
 • Åbo Akademi

 

Yhteydenotot

Tutkitun tiedon teemavuoden sihteeristö