Teemavuoden tekijät

Ohjausryhmä

Tutkitun tiedon teemavuoden ohjausryhmä koostuu teemavuoden toteuttajien sekä sidosryhmien edustajista. Ohjausryhmä ohjaa ja linjaa teemavuoden kansallista kokonaisuutta ja sen edistämistä.

Puheenjohtajisto

Riitta Maijala, ylijohtaja, Suomen Akatemia, ohjausryhmän puheenjohtaja
Erja Heikkinen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, ohjausryhmän 1. varapuheenjohtaja
Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja, Tieteellisten seurain valtuuskunta, ohjausryhmän 2. varapuheenjohtaja

Ohjausryhmä

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Reija Helenius, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
Mikko Myllykoski, toimitusjohtaja, Tiedekeskus Heureka
Jukka Mönkkönen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto
Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Liisa Savunen, johtaja, Suomen Akatemia
Markku Tervahauta, pääjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta Tirronen, viestintäjohtaja, Suomen Akatemia

Asiantuntijajäsenet

Tiina Jokela, tiedeasiainneuvos, Suomen Akatemia
Mandi Vermilä, vastaava tapahtumatuottaja, Tieteellisten seurain valtuuskunta
Saara Vihko, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Verkosto

Tutkitun tiedon teemavuoden verkosto on keskeinen toimija teemavuoden kehittämisessä, toteuttamisessa ja viestinnässä. Verkosto kokoontuu säännöllisesti edistämään teemavuotta ja sen toteutumista.

Verkostossa ovat mukana:

 • Aineopettajaliitto AOL ry
 • Aluehallintovirasto
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Business Finland
 • Eduskunta
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • LUMA-keskus Suomi –verkosto
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Oikeusministeriö
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 • Opetushallitus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Professoriliitto ry
 • Puolustusministeriö
 • Sisäministeriö
 • Sitra
 • Sivistystyönantajat Sivista ry
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Suomen kirjastoseura ry
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Lukiolaisten Liitto ry
 • Suomen lääkäriliitto ry
 • Suomen museoliitto ry
 • Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto
 • Suomen Tiedekeskukset ry
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura ry
 • Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
 • Tieteentekijöiden liitto Tieteentekijät ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Tilastokeskus
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
 • Tutkimuslaitosten viestintä
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtionhallinnon viestinnän asiantuntijat -ryhmä
 • Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry
 • Yleisten kirjastojen neuvosto YKN
 • Yliopistojen viestinnän ryhmä
 • Ympäristöministeriö

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit järjestävät tutkitun tiedon tunnettuutta lisääviä tapahtumia ja tekoja teemavuoden aikana. Mukaan voivat hakea eri toimijat yhdistyksistä oppilaitoksiin ja tutkimusorganisaatioista yrityksiin. Yhteistyökumppaneiden järjestämät tapahtumat ja teot tulevat osaksi Tutkitun tiedon teemavuoden kansallista kokonaisuutta ja yhteistyötä ja ovat mukana teemavuoden valtakunnallisessa viestinnässä.

Mukana olevat yhteistyökumppanit (lista täydentyy):

 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopisto Junior
 • Aalto Sustainability Hub
 • Agile Publishing Oy
 • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
 • Aivosumutorvi / Essi Skaffari & Henna Vepsäläinen
 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja
 • A-klinikkasäätiö
 • A-lehdet
 • Allegra Lab Helsinki Ry
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • AntroBlogi
 • Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma
 • Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto
 • Baltic University Programme Finland, Åbo Akademi
 • Barnkulturnätverket i Österbotten BARK
 • Borgå Medborgarinstitut
 • Business Finland
 • ChemBio Finland
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sokra-hanke
 • Dendrologian seura
 • Designmuseo
 • Dopinglinkki, A-klinikkasäätiö
 • e2 Tutkimus
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 • Elintarviketieteiden Seura ry
 • Esbo Arbis
 • Etelä-Helsingin kansalaisopisto
 • Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
 • Etäkoulu Kulkuri
 • Euroopan parlamentin Suomen toimisto
 • Evoluutiopajat-projekti, Jyväskylän yliopisto
 • FinnCERES Materials Bioeconomy Flagship, Aalto University
 • Finnish University Partnership for International Development (UniPID)
 • FIN-SCI-tutkimuskonsortio
 • Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura
 • Fotoniikan tutkimuksen lippulaiva (PREIN), Tampereen yliopisto
 • HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu
 • HAMK Bio
 • HAMK Smart -tutkimusyksikkö
 • Hangö Sommaruni
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Helsingin Seudun Kesäyliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Helsingin yliopisto, BioColour-tutkimushanke
 • Helsingin yliopiston alumniyhdistys
 • Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta, yleisen kielitieteen oppiaine
 • Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
 • Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston SleepWell -tutkimusohjelma
 • Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston tutkijakollegium
 • Helsinki Institute of Sustainability Science
 • Heureka, suomalainen tiedekeskus
 • Hiiden Opisto
 • Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
 • Hyötykasviyhdistys ry
 • INVEST -tutkimuksen lippulaiva, Turun yliopisto
 • Ilmansuojeluyhdistys ry
 • Ilmiö
 • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos
 • Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 • Itä-Suomen yliopiston UEFConnect-tutkijaryhmä
 • Just food STN -hanke, Suomen ympäristökeskus
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän kaupunki
 • Jyväskylän kesäyliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Jyväskylän yliopiston tiedemuseo
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
 • Kalmistopiiri
 • Kansallisarkisto
 • Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste
 • Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö)
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Karjalan teologinen seura
 • Karjalan tutkimuslaitos
 • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
 • Katsomukset
 • KAUTE-säätiö
 • Kirjakauppaliitto
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
 • Koneen Säätiö
 • Kouvolan kansalaisopisto
 • Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa -ohjelma
 • Kuntaliitto
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry
 • Kuvataidekoulujen liitto
 • Kyrkslätt Medborgarinstitut
 • KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry
 • LaTVa -hanke (Itä-Suomen yliopisto, Siun Sote, Kiteen kaupunki)
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus -hanke
 • Lapin yliopisto
 • Lassi Nummen seura ry
 • Lauluyhtye Kärhämä
 • Leppävaara-seura ry
 • Liikuntatieteellinen Seura
 • Lohjan seudun koulut ja vanhempainyhdistykset
 • Lounais-Suomen LUMA-keskus
 • LUMA-keskus Suomi
 • Luonnonvarakeskus
 • LUT-yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maaperätieteiden seura
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Marttaliitto ry
 • MEDIS Ålands medborgarinstitut
 • Menneisyyden Jäljillä
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Mikkelin kaupunki
 • Mikkelin seutukirjasto
 • Mikkelin yliopistokeskuksen kirjasto
 • Museovirasto
 • Nuoret lesket ry
 • Nuorisotutkimusseura ry
 • Nuorten Tiedeakatemia
 • Opettaja-lehti
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Rauman paikallisyhdistys
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Satakunnan alueyhdistys
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 • ORSI-hanke
 • Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö
 • Oulun yliopisto
 • Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti/Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
 • Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö
 • Palkansaajien tutkimuslaitos
 • Pellervon taloustutkimus
 • Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura
 • Professoriliitto
 • Puistofilosofia ry
 • Päivystävä folkloristi
 • Quantum Technology Finland
 • Raittiuden Ystävät ry
 • Rauman kaupunki
 • Rauman merimuseo
 • Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
 • Re-Connect / Re-Collect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods -hanke, Tampereen yliopisto
 • Regionala danscentret i Österbotten
 • Ruokavirasto
 • Savonia-ammattikorkekakoulu
 • SHS Kustannus Oy
 • Sibelius-Akatemian tohtorikoulut DocMus ja MuTri
 • Sitra
 • Sivistystyönantajat
 • Skolresurs
 • SnellmanEDUn Lasten yliopisto
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Sote-Akatemia, Turun yliopisto
 • Strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia
 • Sukeltajaliitto
 • Suomalainen Tiedeakatemia
 • Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Akatemia, Tieteellä terveyteen (TERVA) -ohjelma
 • Suomen Ateenan-instituutti
 • Suomen Fyysikkoseura
 • Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry
 • Suomen Historiallinen Seura
 • Suomen inversioseura
 • Suomen Kustannusyhdistys
 • Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Suomen meriarkeologinen seura
 • Suomen merihistoriallinen yhdistys
 • Suomen Metsätieteellinen Seura
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys
 • Suomen Lääketieteen Säätiö
 • Suomen patristinen seura ry
 • Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry
 • Suomen Rooman-instituutti
 • Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry
 • Suomen Tiedeseura
 • Suomen tiedetoimittajain liitto
 • Suomen tietokirjailijat ry
 • Suomen Tilastoseura
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Surunauha ry
 • Svenska handelshögskolan
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland
 • Syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten valtakunnallinen yhdistys SYLVA ry
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Taideyliopisto
 • Taideyliopiston Historiafoorumi
 • TAJU-hanke, Tampereen yliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu -hanke
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, LeGiT-tutkimusryhmä
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Myynnin tutkimusryhmä
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, PROFITU-profiloitumishanke
 • Tampereen yliopisto
 • Tampereen yliopisto, Sustainable Transformation of Urban Environment -ohjelma
 • Tampereen yliopisto, Sustainable Welfare Systems -ohjelma
 • Tampereen yliopiston Juniversity
 • Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Team Finland knowledge -verkosto
 • Technology Academy Finland TAF
 • Tekniikan akateemiset TEK
 • Tekniikan museo
 • Teknillisten Tieteiden Akatemia
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Teologia.fi
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • The Science Basement
 • Tiedekirja
 • Tiedekulma, Helsingin yliopisto
 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tieteentekijöiden liitto
 • Tieteen termipankki
 • Tieteen tiedotus ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Tilastokeskus
 • Turun Historiallinen Yhdistys
 • Turun kaupunginkirjasto
 • Turun yliopisto
 • Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
 • Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta
 • Tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
 • Tutkimusperustaista vaativan erityisen tuen kehittämistä, TUVET-hanke
 • Tutkimusyhdistys Suoni ry
 • Tutkittua varhaiskasvatuksesta -tekijätiimi
 • Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hanke, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Työväenmuseo Werstas
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
 • Uusfilologinen yhdistys – Nyfilologiska föreningen r.y.
 • Valmennuskeskus Newton
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtion nuorisoneuvosto
 • Valtiotieteellinen yhdistys
 • Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
 • Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut
 • Vaasan yliopisto
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
 • Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
 • Versuslehti
 • Vienan reitti ry
 • Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
 • VIP-verkosto
 • Väestöliitto
 • Väestöntutkimuslaitos
 • Xamk Kuitulaboratorio / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Åbo Akademi
 • Åbo Akademi/FPV
 • Åbo arbetarinstitut

 

Yhteydenotot

Tutkitun tiedon teemavuoden sihteeristö