Teemavuoden tekijät

Ohjausryhmä

Tutkitun tiedon teemavuoden ohjausryhmä koostuu teemavuoden toteuttajien sekä sidosryhmien edustajista. Ohjausryhmä ohjaa ja linjaa teemavuoden kansallista kokonaisuutta ja sen edistämistä.

Puheenjohtajisto

Riitta Maijala, ylijohtaja, Suomen Akatemia, ohjausryhmän puheenjohtaja
Erja Heikkinen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, ohjausryhmän 1. varapuheenjohtaja
Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja, Tieteellisten seurain valtuuskunta, ohjausryhmän 2. varapuheenjohtaja

Ohjausryhmä

Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Reija Helenius, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
Mikko Myllykoski, toimitusjohtaja, Tiedekeskus Heureka
Jukka Mönkkönen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto
Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Liisa Savunen, johtaja, Suomen Akatemia
Markku Tervahauta, pääjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta Tirronen, viestintäjohtaja, Suomen Akatemia

Asiantuntijajäsenet

Mandi Vermilä, vastaava tapahtumatuottaja, Tieteellisten seurain valtuuskunta
Saara Vihko, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Verkosto

Tutkitun tiedon teemavuoden verkosto on keskeinen toimija teemavuoden kehittämisessä, toteuttamisessa ja viestinnässä. Verkosto kokoontuu säännöllisesti edistämään teemavuotta ja sen toteutumista.

Verkostossa ovat mukana:

 • Aineopettajaliitto AOL ry
 • Aluehallintovirasto
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Business Finland
 • Eduskunta
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • LUMA-keskus Suomi –verkosto
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Oikeusministeriö
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
 • Opetushallitus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Professoriliitto ry
 • Puolustusministeriö
 • Sisäministeriö
 • Sitra
 • Sivistystyönantajat Sivista ry
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Suomen kirjastoseura ry
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Lukiolaisten Liitto ry
 • Suomen lääkäriliitto ry
 • Suomen museoliitto ry
 • Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto
 • Suomen Tiedekeskukset ry
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura ry
 • Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
 • Tieteentekijöiden liitto Tieteentekijät ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Tilastokeskus
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
 • Tutkimuslaitosten viestintä
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtionhallinnon viestinnän asiantuntijat -ryhmä
 • Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry
 • Yleisten kirjastojen neuvosto YKN
 • Yliopistojen viestinnän ryhmä
 • Ympäristöministeriö

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit järjestävät tutkitun tiedon tunnettuutta lisääviä tapahtumia ja tekoja teemavuoden aikana. Mukaan voivat hakea eri toimijat yhdistyksistä oppilaitoksiin ja tutkimusorganisaatioista yrityksiin. Yhteistyökumppaneiden järjestämät tapahtumat ja teot tulevat osaksi Tutkitun tiedon teemavuoden kansallista kokonaisuutta ja yhteistyötä ja ovat mukana teemavuoden valtakunnallisessa viestinnässä.

Mukana olevat yhteistyökumppanit (lista täydentyy):

 • Aalto Sustainability Hub
 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopisto Junior
 • Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
 • ACCC – Atmosphere and Climate Competence Center
 • Agile Publishing Oy
 • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
 • Aivosumutorvi / Essi Skaffari & Henna Vepsäläinen
 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja
 • A-klinikkasäätiö
 • A-lehdet
 • Allegra Lab Helsinki Ry
 • Alli Paasikiven säätiö
 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • AntroBlogi
 • Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma
 • Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto
 • Baltic University Programme Finland, Åbo Akademi
 • Barnkulturnätverket i Österbotten BARK
 • Borgå Medborgarinstitut
 • Business Finland
 • Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC)
 • ChemBio Finland
 • CO-CARBON-hanke
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sokra-hanke
 • Dendrologian seura
 • Designmuseo
 • Donnerska institutet
 • Dopinglinkki, A-klinikkasäätiö
 • e2 Tutkimus
 • Edistyksellinen tiedeliitto
 • Ehrensvärd-seura
 • Ekokumppanit Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 • Elintarviketieteiden Seura ry
 • EOSC Finnish Forum
 • Esbo Arbis
 • Etelä-Helsingin kansalaisopisto
 • Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
 • Etäkoulu Kulkuri
 • Euroopan parlamentin Suomen toimisto
 • Evoluutiopajat-projekti, Jyväskylän yliopisto
 • FinnCERES Materials Bioeconomy Flagship, Aalto University
 • Finnish American Studies Association (FASA)
 • Finnish University Partnership for International Development (UniPID)
 • FIN-SCI-tutkimuskonsortio
 • Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura
 • Focus Localis ry
 • Fotoniikan tutkimuksen lippulaiva (PREIN), Tampereen yliopisto
 • Gerontologian tutkimuskeskus GEREC
 • Google
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Hallinnon tutkimuksen seura ry
 • Haminan kaupunki
 • HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu
 • HAMK Bio
 • HAMK Smart -tutkimusyksikkö
 • Hangö Sommaruni
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Helsinki One Health -verkosto
 • Helsingin Sanomain Säätiö
 • Helsingin Sanomat
 • Helsingin Seudun Kesäyliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Helsingin yliopisto, BioColour-tutkimushanke
 • Helsingin yliopiston alumniyhdistys
 • Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta, yleisen kielitieteen oppiaine
 • Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
 • Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston SleepWell -tutkimusohjelma
 • Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta
 • Helsingin yliopiston tutkijakollegium
 • Helsinki Institute of Sustainability Science
 • Heureka, suomalainen tiedekeskus
 • Hiiden Opisto
 • Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
 • HUS Helsingin Biopankki
 • Hyötykasviyhdistys ry
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Inez och Julius Polin -institutet
 • InFLAMES-lippulaiva, Turun yliopisto
 • INVEST -tutkimuksen lippulaiva, Turun yliopisto
 • Ilmansuojeluyhdistys ry
 • Ilmatieteen laitos
 • Ilmiö
 • Innokas-verkosto
 • Institutet för Samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa
 • Instrumentariumin Tiedesäätiö sr
 • Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö)
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos
 • Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos
 • Itä-Suomen yliopiston Arvoa ja arvottomuutta -tutkijaryhmä
 • Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
 • Itä-Suomen yliopiston Responsive Natural Resources Governance -tutkimusryhmä
 • Just food STN -hanke, Suomen ympäristökeskus
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, LIKE TKI, YZ-sukupolvien johtaminen -projekti
 • Jyväskylän kaupunki
 • Jyväskylän Kesä
 • Jyväskylän kesäyliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Jyväskylän yliopiston tiedemuseo
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
 • Kalmistopiiri
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 • Kansallisarkisto
 • Kansallisgalleria/Sinebrychoffin taidemuseo
 • Kansallisen ennakointiverkoston suunnitteluryhmä: Suomen Akatemia, OKM, OPH, VNK, TEM, Sitra, Business Finland
 • Kansalliskirjasto
 • Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste
 • Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö)
 • Kansallismuseo
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Karjalan teologinen seura
 • Karjalan tutkimuslaitos
 • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
 • Katsomukset
 • Kaupunkitutkimusinistituutti Urbaria (Helsingin yliopisto)
 • KAUTE-säätiö
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
 • Kestävyyspaneeli
 • Kirjakauppaliitto
 • Kirjallisuudentutkijain seura
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista -hanke
 • Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
 • Koneen Säätiö
 • Kouvola Innovation
 • Kouvolan kansalaisopisto
 • Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa -ohjelma
 • Kuntaliitto
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry
 • Kuudella polulla kestävyyteen -hanke
 • Kuvataidekoulujen liitto
 • Kyrkslätt Medborgarinstitut
 • KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry
 • LaTVa -hanke (Itä-Suomen yliopisto, Siun Sote, Kiteen kaupunki)
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulun Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus -hanke
 • Lapin yliopisto
 • Lapin yliopiston Arktinen keskus
 • Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta
 • Lassi Nummen seura ry
 • Lasten ja nuorten säätiö
 • Lastenkirjainstituutti
 • Lastenkulttuurikeskus Kruunupää
 • Lauluyhtye Kärhämä
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Leg4Life-hanke: Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • LeguComf-hanke: Helsingin yliopisto ja VTT
 • Leppävaara-seura ry
 • Liikuntatieteellinen Seura
 • Lohjan seudun koulut ja vanhempainyhdistykset
 • Lounais-Suomen LUMA-keskus
 • LUMA-keskus Suomi
 • Luonnonvarakeskus (Luke)
 • LUT-yliopiston kauppakorkeakoulu
 • LähiTapiola-ryhmä
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maaperätieteiden seura
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Marttaliitto ry
 • MEDIS Ålands medborgarinstitut
 • Menneisyyden Jäljillä
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Metsänomistajat (metsänhoitoyhdistykset)
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Mikkelin kaupunki
 • Mikkelin seutukirjasto
 • Mikkelin yliopistokeskuksen kirjasto
 • MTK-säätiö
 • Museovirasto
 • MustRead
 • Nuoret lesket ry
 • Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri
 • Nuorisotutkimusseura ry
 • Nuorten Tiedeakatemia
 • One Health Finland ry
 • Opettaja-lehti
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Rauman paikallisyhdistys
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Satakunnan alueyhdistys
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opiskelijajärjestö Atlas ry
 • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 • ORSI-hanke
 • Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö
 • Oulun historiaseura
 • Oulun kaupunginkirjasto
 • Oulun yliopisto
 • Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, GeroNursing Centre (GNC)
 • Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti/Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
 • Oulun yliopiston Kvantum-instituutti
 • Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö
 • Oulu-opisto
 • Palkansaajien tutkimuslaitos
 • Pellervon taloustutkimus
 • Pirkanmaan kirjastojen PIKI-verkkokirjasto
 • Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura
 • Porin yliopistokeskus
 • Professoriliitto
 • Puistofilosofia ry
 • Pyöräliitto
 • Päivystävä folkloristi
 • QAdental
 • Quantum Technology Finland
 • Raittiuden Ystävät ry
 • Rauman kaupunki
 • Rauman merimuseo
 • Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
 • Re-Connect / Re-Collect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods -hanke, Tampereen yliopisto
 • Regionala danscentret i Österbotten
 • Riding Research Center Finland
 • Ruokavirasto
 • Ruokavirasto, Riskinarvioinnin yksikkö
 • Savonia-ammattikorkekakoulu
 • SHS Kustannus Oy
 • Sibelius-Akatemian tohtorikoulut DocMus ja MuTri
 • Sisäministeriö
 • Sitra
 • Sivistystyönantajat
 • Skolresurs
 • SnellmanEDUn Lasten yliopisto
 • Sofi – Science Advice Initiative of Finland
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Sote-Akatemia, Turun yliopisto
 • Strategisen tutkimuksen vastuualue, Suomen Akatemia
 • STN:n IMPRES-ohjelman hankkeet: BioColour, FINIX, ValueBioMat
 • Sukeltajaliitto
 • Suomalainen Tiedeakatemia
 • Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry
 • Suomalaisten Kemistien Seura
 • Suomen Akatemia
 • Suomen Akatemia, Tieteellä terveyteen (TERVA) -ohjelma
 • Suomen ASH ry
 • Suomen Ateenan-instituutti
 • Suomen dosenttiliitto ry – Finlands docentförbund r.y.
 • Suomen etnomusikologinen seura
 • Suomen Fyysikkoseura
 • Suomen Geologinen Seura
 • Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry
 • Suomen Historiallinen Seura
 • Suomen inversioseura
 • Suomen journalistiliitto
 • Suomen Kustannusyhdistys
 • Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto
 • Suomen Lääketieteen Säätiö
 • Suomen Lääkäriliitto
 • Suomen Maantieteellinen Seura
 • Suomen meriarkeologinen seura
 • Suomen merihistoriallinen yhdistys
 • Suomen Metsätieteellinen Seura
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys
 • Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
 • Suomen Lähi-idän instituutti
 • Suomen patristinen seura ry
 • Suomen pelitutkimuksen seura ry
 • Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry
 • Suomen Rooman-instituutti
 • Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry
 • Suomen Tiedeakatemiat
 • Suomen tiedekeskukset ry
 • Suomen Tiedeseura
 • Suomen tiedetoimittajain liitto
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura
 • Suomen tietokirjailijat ry
 • Suomen Tilastoseura
 • Suomen Unesco-toimikunta
 • Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM)
 • Surunauha ry
 • Svenska Bildningsförbundet r.f.
 • Svenska handelshögskolan
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland
 • Syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten valtakunnallinen yhdistys SYLVA ry
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Taideyliopisto
 • Taideyliopiston Historiafoorumi
 • Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA
 • TAJU-hanke, Tampereen yliopisto
 • Talous ja nuoret TAT
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulun Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu -hanke
 • Tampereen ammattikorkeakoulun Kestävä aivoterveys -hanke
 • Tampereen ammattikorkeakoulun LeGiT-tutkimusryhmä
 • Tampereen ammattikorkeakoulun Myynnin tutkimusryhmä
 • Tampereen ammattikorkeakoulun PROFITU-profiloitumishanke
 • Tampereen Hevoset-messut
 • Tampereen yliopisto
 • Tampereen yliopiston Juniversity
 • Tampereen yliopiston Sustainable Transformation of Urban Environment -ohjelma
 • Tampereen yliopiston Sustainable Welfare Systems -ohjelma
 • Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Tasa-arvoinen yhteiskunta (EQUA) -tutkimusohjelma
 • Team Finland knowledge -verkosto
 • Technology Academy Finland TAF
 • Tekniikan akateemiset TEK
 • Tekniikan museo
 • Teknillisten Tieteiden Akatemia
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Teologia.fi
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • The Science Basement
 • Tiedekeskus Pilke
 • Tiedekeskus Tietomaa
 • Tiedekeskussäätiö
 • Tiedekirja
 • Tiedekulma, Helsingin yliopisto
 • Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi
 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tieteentekijöiden liitto
 • Tieteen termipankki
 • Tieteen tiedotus ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Tilastokeskus
 • Toimittajat ilman rajoja Suomi
 • Turun AMK:n Taideakatemia
 • Turun Historiallinen Yhdistys
 • Turun kaupunginkirjasto
 • Turun tuomiokirkkoseurakunta
 • Turun yliopisto
 • Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
 • Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta
 • Tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
 • Tutkimusperustaista vaativan erityisen tuen kehittämistä, TUVET-hanke
 • Tutkimusyhdistys Suoni ry
 • Tutkittua varhaiskasvatuksesta -tekijätiimi
 • Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hanke, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
 • Työväenmuseo Werstas
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
 • Unite-lippulaiva, Suomen Akatemia
 • Uusfilologinen yhdistys – Nyfilologiska föreningen r.y.
 • Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
 • Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut
 • Vaasan yliopisto
 • Vanhustyön keskusliitto
 • Valmennuskeskus Newton
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtion nuorisoneuvosto
 • Valtiotieteellinen yhdistys
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
 • Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
 • Vastalääke ry
 • VERIFIN – Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti, Helsingin yliopisto
 • Versuslehti
 • Vienan reitti ry
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry
 • Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
 • VIP-verkosto
 • Väestöliitto
 • Väestöntutkimuslaitos
 • Xamk Kuitulaboratorio / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Yleisradio
 • Yle Tiede
 • Ympäristöministeriö
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Åbo Akademi
 • Åbo Akademi/Baltic University Programme
 • Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • Åbo Akademi/FPV
 • Åbo arbetarinstitut

Yhteydenotot

Tutkitun tiedon teemavuoden sihteeristö