Mikä on Tutkitun tiedon teemavuosi?

 

Tutkitulle tiedolle on tilaa – nyt, jos koskaan. Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 kotimaiset toimijat tuovat yhdessä tutkittua tietoa meille kaikille.

Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Teemavuonna nostamme esille tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä sekä tiedon luonnetta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä. 

Tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.

Teemavuoden kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa.

Teemavuoden tekijät >

Teemavuoden ohjelma

Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelma rakentuu kotimaisten toimijoiden tuottamista tapahtumista ja teoista, jotka nostavat esiin tutkittua tietoa ja tietolähteitä.

Ohjelmassamme on lukuisia verkossa ja paikan päällä toteutettuja tapahtumia ja tekoja kaikenikäisille ympäri Suomen.

Tapahtumia ja tekoja järjestää monipuolinen joukko kotimaisia toimijoita yhdistyksistä oppilaitoksiin ja tutkimusorganisaatioista yrityksiin. Sukella tutkitun tiedon maailmaan!

Tutustu teemavuoden tapahtumiin ja tekoihin >
Hae yhteistyökumppaniksi >