Vanhustyön uudelleen muotoilu -blogi

Lapin ammattikorkeakoulu, Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hanke (2020–2022 TYÖHYVE)
1.3.2021-31.12.2021
Lappi
  • Finnish
  • online
  • adults

Blogin avulla tuodaan entistä saavutettavammaksi hankkeen aikana tuotettujen kyselytutkimusten ja osallistavien työpajojen tulokset. Ajatuksena on hankkeessa tuotettujen tulosten ja uusien toimintamallien näkyväksi tekeminen omaisille ja asiakkaille sekä muille hoivapalveluiden tuottajille hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden ohella.

Blogi sisältää blogitekstien lisäksi lyhyitä tutkimusnäyttöön perustuvia videoita, joita käytetään myös työpajoissa. Näin materiaalit levittyvät laajemmin. Hankkeen edetessä tuodaan eri hoivakodeissa tehdyt uudet toimintamallit esille ja laajemmin levitettäväksi. Näin tieto välittyy koko maakunnan hoivayksiköiden lisäksi koko valtakunnan tasolle. Tuodaan esille tutkitun tiedon ja osallistavan kehittämisen menetelmien avulla työntekijöiden työnhyvinvoinnin kehittämisessä ja vanhuspalveluiden uudelleen muotoilussa.

Read more